Konieczność poszukiwania oszczędności energetycznych dotyczy wszystkich – Kowalskiego, przedsiębiorstwa prywatnego, jak i sektora publicznego. Z roku na rok coraz aktywniejsze stają się jednostki sektora finansów publicznych, w tym między innymi samorządy i organy centralne, zobligowane przez krajowe plany działań w obszarze efektywności energetycznej w państwach Unii Europejskiej. Wyzwaniem dla podmiotów publicznych zwykle jest brak odpowiednich środków finansowych, a także zaplecza technicznego. W takiej sytuacji idealnie byłoby pozyskać wielowymiarowe wsparcie firmy oferującej usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej i realizację projektu z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.

Partnerstwo publiczno-prywatne – zacznijmy od dialogu!

Statystyki realizacji projektów w formule PPP w Polsce pokazują, że rynek jest w fazie rozruchu i powoli chwyta wiatr w żagle. Przyczyny? Brak wiedzy i narzędzi, a także ograniczone zaufanie. Mimo to wzorcowych realizacji projektów w PPP nie brakuje, wystarczy spojrzeć choćby na inwestycje miejskie w Płocku, Sopocie czy budowę Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, które udowadniają, że bliska współpraca sektora publicznego i prywatnego jest nie tylko możliwa, ale i może działać na najwyższym poziomie. Jak zatem wyglądać powinno modelowe PPP, by proces zakończył się sukcesem, zarówno w ocenie inwestora (podmiotu publicznego), jak i wykonawcy (partnera prywatnego)?

 


Krok pierwszy – dwa dodatkowe P, czyli Poprawne Przygotowanie PPP


Eksperci zajmujący się specyfiką działania administracji publicznej wskazują, że często popełnianym błędem jest brak czasu i odpowiedniej uwagi poświęconej fazie planowania. Diagnoza ta jest niezwykle istotna w kontekście postępowań w formule PPP, gdzie odpowiednie przygotowanie i zaplanowanie projektu, procesu jego realizacji, sposobu finansowania, a następnie zarządzania i utrzymania inwestycji jest jednym z kluczowym czynników gwarantujących sukces przedsięwzięcia.

 


Co daje nam dialog?


Wiedza i narzędzia
Choć polski rynek PPP wciąż kształtuje własną ścieżkę działań, to kluczowym krokiem jest odpowiednie przygotowanie do realizacji projektu. Już na tym etapie warto zaprosić partnerów prywatnych do rozmów w formie dialogu technicznego, który daje możliwość zbadania opinii rynku i dostępnych rozwiązań w okresie poprzedzającym proces przetargowy. Specjalistyczna wiedza firmy świadczącej  usługi ESCO oraz narzędzia, którymi dysponuje, jest niezbędna dla podmiotów publicznych w identyfikacji i doborze rozwiązań, które odpowiedzą na jego potrzeby.


Wartość dodana
Dialog techniczny to wartość dodana w przypadku zamówień publicznych, która wnosi nową jakość we współpracę podmiotów publicznych i partnerów prywatnych. Co ważne, pozwala na prowadzenie konsultacji jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dzięki czemu jest ono dużo lepiej przygotowane.

 


Jaka jest rola partnera prywatnego?


Partner prywatny, czyli firma ESCO, zaproszony do dialogu technicznego lub postępowania przetargowego w trybie dialogu konkurencyjnego, angażuje szereg swoich zasobów, zarówno technicznych, finansowych, jak i prawnych, by móc jak najlepiej wesprzeć partnera publicznego w przygotowaniu projektu.

 

Firma ESCO w ramach specjalistycznego wsparcia oferuje między innymi:


• inwentaryzację obiektów przeznaczonych  do modernizacji – modele 3D lub tradycyjne,
• przeprowadzenie badań i pomiarów in situ – termowizja, pomiar temperatury wewnątrz pomieszczeń i natężenia oświetlenia, sprawność urządzeń,

• kompleksową i szczegółową analizę energetyczną,
• poszukiwanie najefektywniejszych rozwiązań uwzględniających koszty całego cyklu życia projektu.


Wykorzystanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności partnera prywatnego pozwala stworzyć rozwiązanie odpowiadające potrzebom partnera publicznego, a jednocześnie możliwe do realizacji w związku z budżetem inwestora, warunkami technicznymi i finansowymi. Przyjęta w formule PPP zasada partnerstwa pozwala na osiągnięcie obopólnych korzyści – partner publiczny zyskuje rozwiązanie uszyte na miarę (zakres projektu zoptymalizowany pod kątem osiągnięcia jak największych oszczędności energii w najefektywniejszy finansowo sposób), natomiast partner prywatny osiąga korzyści biznesowe.

 


Firma ESCO gwarantem jakości oraz niskich kosztów całego cyklu życia projektu


Wynikiem dialogu (technicznego lub konkurencyjnego) i przeprowadzonych w jego ramach działań jest przygotowanie przez firmę ESCO wkładu merytorycznego w zakresie technicznym, finansowym i prawnym w celu optymalizacji projektu zgodnie z wymaganiami podmiotu publicznego. W związku z tym podmiot publiczny powinien myśleć o partnerstwie publiczno-prywatnym w kategorii najwyższej możliwej jakości realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na objęcie przez firmę ESCO całego cyklu życia projektu, który po fazie realizacji przechodzi w etap zarządzania i utrzymania. Wydawać by się mogło, że owa jakość będzie droższa niż tradycyjna forma inwestycji – nic bardziej mylnego. Z doświadczeń rynków zagranicznych wynika, że PPP w całym cyklu życia projektu jest tańsze o średnio 20%! Takie podejście oraz kompetentne i zdeterminowane strony postępowania pozwalają zamknąć okres od ogłoszenia przetargu do wyboru wykonawcy w czasie 6-12 miesięcy.