×

ESCO W POLSCE

PRODUKTY

Przemysł

Management energetyczny

Szeroko rozumiane zarządzanie infrastrukturą energetyczną jest usługą najściślej powiązaną z koncepcją ESCO. Jest naturalną konsekwencją wniosków z badania/audytu, których implementacja wymaga specjalistycznych narzędzi i środków gwarantujących firmie lub instytucji wymierne oszczędności energetyczne w wyniku przeprowadzonych modernizacji.

 

 

Management prowadzony przez firmę działającą w formule ESCO może przybrać bardzo różne formy: od doraźnych działań monitorujących, poprzez usługi serwisowe aż do całkowitego przekazania eksploatacji źródeł i sieci dystrybucyjnych w jej ręce, włącznie z całkowitym przeniesieniem ryzyka technicznego i finansowego związanego z infrastrukturą. Dlatego firmy działające w tej formule dysponują zestawami precyzyjnych narzędzi diagnostycznych umożliwiających osiągnięcie gwarantowanego obniżenia nakładów energetycznych (zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej).

 

Realizacja programów oszczędnościowych zapewnia zewnętrzne finansowanie oraz gwarancję, że w okresie obowiązywania umowy osiągnięte zostaną oszczędności energii, z których pochodzić będą środki na stopniową spłatę wszelkich poniesionych kosztów.

 

Serwis urządzeń energetycznych

 

To wygodna i efektywna opcja dla przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji. Pod hasłem serwis mogą się kryć m.in. regularne usługi konserwacyjne, przeprowadzanie podstawowych napraw, serwisy specjalistyczne, kontrola i okresowe badania techniczne, a także w dostawa części zamiennych i innych tego typu czynności. Oprócz urządzeń energetycznych usługi te mogą dotyczyć innych technologii produkcyjnych w zakładzie łącznie z oczyszczalniami ścieków, urządzeniami związanymi z powietrzem, systemami do produkcji i dystrybucji sprężonego powietrza, ochroną przeciwpożarową oraz specjalistycznymi urządzeniami. Dodatkową korzyścią z przekazania serwisu firmie działającej w formule ESCO może być optymalizacja kosztów eksploatacji wynikająca z zastosowania przez nią metodyki kompleksowego podejścia do konserwacji czy zastosowania nowoczesnych narzędzi oprogramowania i zaawansowanej diagnostyki.

 

Eksploatacja urządzeń energetycznych

 

Polega na przekazaniu odpowiedzialności za eksploatację całego wewnętrznego systemu energetycznego w ręce firmy działającej w formule ESCO. Usługa pozwala przedsiębiorstwu w pełni skupić się na prowadzeniu swojej działalności podstawowej. Do korzyści wynikających z tej usługi należą m.in. wzrost niezawodności urządzeń energetycznych, regularna konserwacja urządzeń, zminimalizowanie czasu niezbędnego do usunięcia awarii, ale przede wszystkim przeniesienie na dostawcę odpowiedzialności za bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń elektrycznych. Dostawca powinien zapewnić niezawodną, efektywną i bezpieczną eksploatację posiadanych przez inwestora stacji transformatorowych, rozdzielni elektrycznych lub innych instalacji elektrycznych. W ramach eksploatacji zleceniobiorca zobowiązany jest do konserwacji, przeprowadzania regularnych badań technicznych oraz usuwania usterek i awarii. Dodatkowo może opracować plan ewentualnych napraw, optymalizacji pracy urządzeń energetycznych lub częściowej przebudowy instalacji.

 

Niektóre firmy działające w formule ESCO proponują w ramach managementu energetycznego kompleksowy system operacyjny do zarządzania energią. Może przybierać rozmaite formy, począwszy od prostego, regularnego ewidencjonowania kosztów energii, skończywszy na złożonych systemach menedżerskich i eksperckich, opartych na zautomatyzowanym zbieraniu i ocenie danych. Podstawowym celem tego narzędzia jest obserwacja efektywności eksploatacji systemów energetycznych, proponowanie dalszych środków oszczędnościowych i weryfikowanie uzyskiwanych oszczędności w czasie spłacania inwestycji.

 

Korzyści:

  • obniżenie strat ciepła i energii elektrycznej;
  • wyeliminowanie strat finansowych wynikających z przerw w eksploatacji urządzeń;
  • zminimalizowanie czasu niezbędnego do usunięcia awarii;
  • obniżenie kosztów związanych z regularną konserwacją urządzeń;
  • przeniesienie na dostawcę ryzyka technicznego i finansowego związanego z projektem

MASZ PYTANIA LUB UWAGI? Zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją

KONTAKT

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.