×

ESCO W POLSCE

PRODUKTY

Przemysł

Urządzenia energetyczne

Pod tą usługą kryje się szeroki wachlarz usług projektowo-instalacyjnych dedykowanych przedsiębiorstwom przemysłowym i oraz firmom zajmującym się produkcją i dystrybucją energii. Zadaniem firmy działającej w formule ESCO jest opracowanie indywidualnych narzędzi zmierzających do zagwarantowanego obniżenia nakładów energetycznych i zapewnienia całości lub części środków potrzebnych na realizację inwestycji.

 

 

Prace inwestorskie mogą objąć m.in. obszar sieci ciepłowniczej (instalacje izolowane, rurociągi), stacje przesyłowe i wymienniki ciepła, ale także wszelkie związane z tym układy budowlane i technologiczne – systemy rozprowadzania wody, chemiczne instalacje do uzdatniania wody, stacje pomp, urządzenia gazowe, urządzenia do akumulacji energii, urządzenia techniczne związane z dystrybucją powietrza i innymi, powiązanymi elementami technicznymi.

 

Przykłady realizacji:

 

Rozdzielnie elektryczne

Niezawodność systemu energetycznego na terenie każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego to podstawa jego sprawnego funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest osiągnięcie maksymalnej wydajności i niezawodności tych urządzeń. W tym celu firma działająca w formule ESCO może przeprowadzić analizę stanu istniejących w przedsiębiorstwie rozdzielni łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej i propozycją finansowania niezbędnej do zrealizowania w przyszłości modernizacji. Do korzyści wynikających z bezawaryjnej eksploatacji należą m.in. niższe koszty związane z regularną konserwacją urządzeń, czy podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności.  

 

Instalacje zmniejszające emisję gazów do powietrza

Prowadzenie działalności produkcyjnej wymaga od przemysłu dostosowania pojedynczych urządzeń jak i całych instalacji do restrykcyjnych norm ekologicznych wynikających z krajowych aktów prawnych i regulacji Unii Europejskiej. Modernizacje nie tylko umożliwiają spełnienie zaostrzonych limitów emisyjnych, ale prowadzą również do wzrostu efektywności energetycznej oraz obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń technologicznych.

 

Jakie limity muszą został spełnione?

  • Odsiarczanie - technologia niezbędna do obniżenia emisji tlenków siarki tak, aby ich poziom był zgodny z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz odpowiadał wymaganiom dla wszystkich rodzajów procesów odsiarczania, zarówno w przypadku metody na sucho, jak i metody na mokro, bądź też ich połączenia.
  • Odpylanie - podczas odpylania dochodzi do oddzielania stałych cząsteczek z przemysłowych gazów odpadowych (spalin), powstających w trakcie rozmaitych procesów technologicznych. Odpylanie polega na instalacji odpylaczy elektrycznych i mechanicznych.
  • Odazotowanie - technologia niezbędna do obniżenia emisji tlenków azotu tak, aby ich poziom był zgodny z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz odpowiadał limitom miligramów na metr sześcienny.

 

Korzyści dla przedsiębiorstw:

  • zwiększenie elastyczności i możliwości eksploatacji;
  • niższe koszty produkcji wynikające z eksploatacji źródeł;
  • przeniesienie na dostawcę ryzyka technicznego i finansowego związanego z projektem;
  • neutralny bądź pozytywny wpływ na przepływy finansowe przedsiębiorstwa.

MASZ PYTANIA LUB UWAGI? Zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją

KONTAKT

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.