×

ESCO W POLSCE

VADEMECUM

 

Czym jest ESCO?

Cele poprawy efektywności energetycznej wymagają skutecznego narzędzia finansowania niezbędnych inwestycji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Odpowiedzią jest formuła ESCO.

WIĘCEJ

Kto może korzystać z ESCO?

Elastyczność formuły ESCO polega na możliwości realizacji niemal każdej inwestycji pozwalającej uzyskać oszczędności energetyczne, bez względu na rodzaj działalności inwestora oraz pochodzenie źródła finansowania.

WIĘCEJ
Korzyści z ESCO

Korzyści z ESCO

Formuła ESCO to możliwość pozyskania finansowania dla koniecznych modernizacji bez zbędnego odkładania ich w czasie. To jednak również zobowiązania i gwarancje, które finalnie mają dać obu stronom wymierne korzyści ze współpracy.

WIĘCEJ O PAKIECIE

Jak zacząc planować inwestycje w ESCO?

Wiesz już sporo o ESCO? Masz wizję poprawy efektywności energetycznej w swoich obiektach? To dobry moment by dowiedzieć się jakie kluczowe kroki trzeba podjąć by zacząć inwestycje w formule ESCO.

WIĘCEJ
ESCO dla samorządów

ESCO dla samorządów

Realizacja projektów w formule ESCO, choć bardzo atrakcyjna dla sektora publicznego, wymaga wypracowania przejrzystych reguł współpracy. Naturalnym mechanizmem dla zastosowania formuły ESCO jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

WIĘCEJ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • 1. Czy w formule ESCO można realizować wyłącznie inwestycje dotyczące efektywności energetycznej?

  Zasadniczo tak. Inwestycje typu ESCO służą poprawie efektywności energetycznej i osiągnięciu oszczędności zużycia energii. 

 • 2. Jakiego typu realizacje w formule ESCO są do tej pory najpopularniejsze w Polsce?

  Najczęściej realizowane do tej pory były umowy na kompleksowe termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz modernizację oświetlenia.

 • 3. Jaka jest typowa wielkość inwestycji w formule ESCO?

  Wielkość inwestycji jest bardzo różna. Obecnie największa w Polsce inwestycja w Sosnowcu ma budżet ok. 100 mln PLN, natomiast dolną granicę angażowania środków zewnętrznych w modernizację obiektów własnych definiują możliwości własne inwestora.

 • 4. Kto ponosi ryzyko związane z projektem w formule ESCO?

  Ryzyko zazwyczaj jest obustronne i wynika z rozmów negocjacyjnych na etapie podpisywania umowy. Z punktu widzenia interesu inwestora istotne są przede wszystkim gwarancje firmy ESCO dotyczące poziomu oszczędności i zapewnienia odpowiedniego standardu eksploatacyjnego (dostępności).

 • 5. Kiedy inwestor może zacząć odnosić korzyści z realizacji projektu oszczędności energii w formule ESCO?

  Zależy to indywidualnie od projektu i nakładów, jakie trzeba ponieść w związku z modernizacją, ale też czasem budową/modernizacją elementów niewpływających na obniżenie zużycia energii. Najbardziej efektywne inwestycje przynoszące zadowalające oszczędności zużycia energii zwracają się w bardzo krótkim okresie. Jednak większa część umów ESCO, których zakończenie oznacza dla inwestora początek „konsumowania” 100% oszczędności, jest rozpisana na kilka lub kilkanaście lat.

 • 6. Jakie rodzaje umów dotyczących poprawy efektywności energetyczne możemy wyróżnić?

  Z punktu widzenia zakresu świadczonych usług należy wyróżnić 2 zasadnicze rodzaje umów: EPC, czyli mówiące o gwarancji uzyskania oszczędności oraz EDC (Energy Delivery Contracting), czyli gwarantowanych dostaw energii. Umowy EDC odnoszą się do eksploatacji, budowy, rozbudowy lub modernizacji źródeł energii (ciepła i energii elektrycznej) na własne ryzyko wykonawcy, w oparciu o umowy długoterminowe. 

 • 7. Czy istnieje jeden rekomendowany model realizacji inwestycji w formule ESCO?

  Model umowy ESCO o poprawę efektywności energetycznej z udzieleniem gwarancji uzyskania oszczędności (EPC - Energy Performance Contracting) przez firmę ESCO można uznać za model wyjściowy przy konstruowaniu tego typu umów. Jednak specyficzne warunki, możliwości finansowania, zakres obowiązków jest zwykle negocjowany indywidualnie dla każdego projektu.

 • 8. Czy umowa w formule EPC jest korzystna dla inwestora?

  Firma ESCO po podpisaniu umowy w formule EPC rozliczana jest z osiągniętego efektu (zapewnienia gwarantowanego standardu eksploatacyjnego), czyli spełnienia kryterium dostępności, które wpływa na wysokość jej wynagrodzenia (np. osiągnięcie oszczędności energii na gwarantowanym poziomie, utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym powstałej infrastruktury). Powyższy fakt sprawia, że inwestor nie musi martwić się o jakość dostarczanej usługi, koszt utrzymania i sprawność techniczną obiektu objętego umową.

 • 9. Jak długi jest okres trwania umowy wiążącej inwestora z firmą ESCO?

  Podobnie jak w przypadku dowolnego kredytu inwestycyjnego, zależy to od planowanego w modelu finansowym zwrotu z inwestycji i możliwości spłaty zobowiązań przez inwestora. 

 • 10. Co się dzieje po zakończeniu umowy z firmą ESCO?

  Po zakończeniu umowy inwestor zaczyna w 100% czerpać korzyści z obniżonych kosztów zużycia energii.

 • 11. Co się dzieje w przypadku, gdy oszczędności nie zostają osiągnięte?

  W przypadku umów typu EPC to firma ESCO pokrywa różnicę wynikającą z mniejszych od zakładanych oszczędności.  Wynika to z przyjęcia ryzyka zapewnienia dostępności.

 • 12. Co się dzieje w przypadku, gdy oszczędności są wyższe niż zakładano w umowie?

  Zależy to od wynegocjowanych przez obie strony zapisów umowy. Choć inwestor może nalegać na przejmowanie 100% korzyści z takiej sytuacji, praktyki umów zawierających success fee dla firmy ESCO motywują ją do nieustannego poszukiwania ulepszeń i optymalizacji gospodarki energetycznej.

 • 13. Co dokładnie składa się na zakres usług wpływających na opłatę za dostępność?

  Na zapewnienie gwarantowanego standardu eksploatacyjnego, które jest przedmiotem opłaty za dostępność składa się większość zadań i kosztów związanych z zarządzaniem infrastrukturą. Firma ESCO ponosi koszty amortyzacji, usług związanych z utrzymaniem porządku, konserwacją, ubezpieczeniem infrastruktury, przeglądów i remontów, w zakresie, w jakim ponosi ryzyko dostępności w odniesieniu do przyjętego standardu eksploatacyjnego. Odpowiedzialność ta obejmuje też koszty osobowe i administracyjne związane z pracą specjalistów odpowiedzialnych za bezpośrednie zarządzanie przedsięwzięciem.

 • 14. Jaka jest różnica między ESCO a PPP?

  PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) to ogólna formuła umożliwiająca wspólną realizację inwestycji w partnerstwie jednostki budżetowej z partnerem prywatnym w szeroko rozumianym zakresie funkcji, gdzie partner publiczny musi realizować zadania służące społeczności. ESCO będące specyficznym typem umowy, np. w ramach PPP, ale też umowy z inwestorem prywatnym, dotyczy głównie obszaru energetyki i opiera się o założenie realizacji inwestycji w celu uzyskania oszczędności.

 • 15. Czy realizacja w jednostkach budżetowych projektów typu ESCO zwiększa dług publiczny tej jednostki?

  Budżet projektu ESCO nie spowoduje wzrostu długu jednostki samorządowej, o ile umowa mówi o podziale ryzyka pomiędzy Stronami. To jedna z podstawowych korzyści zastosowania modelu ESCO w projektach PPP. Jednak warunkiem jest przejęcie przez firmę ESCO części ryzyka budowy, dostępności oraz finansowania.

 • 16. Na podstawie jakich kryteriów są oceniane oferty w postępowaniach PPP/ESCO?

  Ocena oferentów w postępowaniach PPP/ESCO w większości przypadków opiera się na:: cenie wykonania, wysokości gwarantowanych oszczędności energii i podziale ryzyka. Powyższa forma oceny ofert przynosi wiele korzyści Partnerowi Publicznemu, m.in. zapewnienie nieprzekroczenia kosztów zużycia energii oraz wykorzystanie materiałów o dobrej jakości.

 • 17. Czy pośrednio beneficjentem przedsięwzięcia PPP/ESCO może być również społeczność lokalna?

  Tak. Wynika to z faktu, że inwestor realizujący zadanie w formule PPP/ESCO nie ponosi całości kosztu od razu, a przedsięwzięcie jest spłacane ratalnie, co nie zwiększa długu publicznego jednostki samorządowej. Dzięki temu jest w stanie realizować w międzyczasie inne projekty służące lokalnej społeczności, a niewpływające na poprawę efektywności energetycznej, np. budowa basenu.

 • 18. Z jakich źródeł można finansować obecnie projekty PPP?

  Źródła finansowania PPP dzielimy na własne, pozyskane w formie dotacji i zagwarantowane przez stronę trzecią np. bank. Finansowanie ze strony trzeciej może być przedmiotem umowy bezpośredniej z inwestorem lub firmy ESCO w zależności od podziału ryzyka. W przypadku finansowania własnego, może być oparte o przepływy pieniężne generowane przez przedsięwzięcie inwestycyjne (np. oszczędności).

 • 19. W jaki sposób firmy ESCO uzyskują przychody i zyski?

  Firmy ESCO analizują i (lub) negocjują przed podpisaniem umowy akceptowalne warunki spłaty projektu przez inwestora. Dzięki dostępowi do technologii i wiedzy eksperckiej mogą zaproponować rozwiązanie, które pomimo kosztu pozyskania kapitału będzie opłacalne zarówno dla firmy ESCO, jak i dla inwestora, na rzecz, którego działają.

 • 20. Kto przeprowadza proces M&V?

  Firma ESCO, aby zrealizować umowę EPC przeprowadza proces pomiarów i weryfikacji - M&V (Measurement and Verification), który zgodnie z nazwą ma na celu kontrolę poziomu oszczędności energii.

Masz więcej pytań? Napisz do nas

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.