Koszty ogrzewania, jakie ponoszą zarządcy budynków, znacząco obciążają budżet. Sytuacja niejednokrotnie wydaje się patowa – wysokie opłaty za energię pochłaniają środki, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje zmniejszające energochłonność obiektów. Tymczasem kompleksowa termomodernizacja pozwalająca na uzyskanie dużych oszczędności energii jest możliwa bez inwestowania własnych funduszy.

Termomodernizacje w formule ESCO

Odpowiedzią na konieczność zmniejszenia kosztów energii cieplnej i elektrycznej przy braku środków na przeprowadzenie takiej inwestycji jest współpraca z firmą realizującą modernizacje budynków w formule ESCO. Możliwość, z której mogą skorzystać zarówno zarządzający obiektami użyteczności publicznej, takimi jak szkoły, szpitale, urzędy gmin, instytucje kultury, jak i wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorzy budynków prywatnych, obejmuje kompleksową obsługę i realizację inwestycji. Modernizacje finansuje firma oferująca usługi w formule ESCO, a poniesione przez nią nakłady są spłacane z oszczędności wynikających z obniżenia zużycia energii.

 

Termomodernizacja – więcej niż docieplenie

 

Wbrew funkcjonującej w powszechnej świadomości opinii termomodernizacje budynków nie ograniczają się do wykonania docieplenia. Współpraca z firmą ESCO rozpoczyna się od przeprowadzenia audytu energetycznego, na podstawie którego klient – gmina, powiat czy zarządca nieruchomości – otrzymuje informacje o tym, jakiego rodzaju inwestycje są zasadne w jego przypadku i jakie konkretne oszczędności przyniosą. A te często są znaczne. Na przykład modernizacja Teatru Narodowego w Pradze obniżyła o ponad 50% pierwotne koszty energii elektrycznej i cieplnej, a roczne, gwarantowane oszczędności wyniosły równowartość 1,5 mln zł.


Tak wysokie oszczędności są możliwe do uzyskania dzięki temu, że w zakres prac termomodernizacyjnych, prócz docieplenia, niejednokrotnie wchodzą również modernizacje instalacji wewnętrznych, węzłów cieplnych, montaż systemów zarządzania energią, a nawet budowa nowych źródeł wytwórczych ciepła, takich jak panele słoneczne. Możliwa jest również realizacja prostych działań, na które w budżecie zawsze brakuje pieniędzy – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej czy wymiana przeszkleń wewnątrz budynków.


Korzyści dla samorządów

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – szpitali, szkół, urzędów – realizowana w formule ESCO niesie szereg korzyści włodarzom gminy czy miasta oraz mieszkańcom. To, co wysuwa się na pierwszy plan to uzyskanie znacznych oszczędności bez konieczności zabezpieczenia kwot na inwestycje we własnym budżecie. Efektem modernizacji jest ograniczenie kosztów eksploatacji budynków, a dzięki uzyskanym w ten sposób dodatkowym pieniądzom możliwa staje się realizacja wielu zadań odkładanych do tej pory – budowa placów zabaw, dróg czy rozbudowa lokalnego transportu. Dodatkowo,w przypadku instalacji systemu zarządzania energią, firma ESCO w okresie trwania umowy przejmuje na siebie obowiązek zarządzania energią w budynku, przez co bierze odpowiedzialność za wygenerowanie oszczędności na poziomie określonym w umowie.


Co więcej, znacząco poprawia się estetyka obiektów publicznych i komfort ich użytkowania, a także zmniejsza się awaryjność instalacji wewnętrznych modernizowanych budynków, co znów przekłada się na konkretne oszczędności w budżecie.


Podobne korzyści z termomodernizacji w formule ESCO odnoszą przedsiębiorcy prywatni czy wspólnoty mieszkaniowe – budynki mieszkalne stają wygodniejsze i piękniejsze, a firmy – dzięki konkretnym oszczędnościom – mogą inwestować w swój dalszy rozwój.