Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że najtańsza energia to ta, która nigdy nie została zużyta. Nie bez powodu efektywność energetyczną określa się, jako szóste paliwo, zaraz po ropie, gazie, węglu, atomie i OZE. Choć polska gospodarka jest jedną z najbardziej energochłonnych w Europie, od kilku lat można zaobserwować pozytywny trend inwestowania w rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej. Kompleksowym wsparciem w tym zakresie służą wyspecjalizowane firmy świadczące usługi ESCO (z ang. Energy Service Company), począwszy od realizacji danego projektu, poprzez finansowanie, po utrzymanie i zapewnienie serwisu poprojektowego.

Współpraca z firmą ESCO gwarantem jakości i długoletniego cyklu życia projektu

Kompleksowość świadczonych usług zorientowana na jakość i długi cykl życia projektu, a także indywidualny model finansowania w efekcie oferują unikalną wartość, po którą sięga coraz więcej przedsiębiorstw przemysłowych, szukających sposobów na ograniczenie zużycia energii i generowanie oszczędności.


Firma ESCO gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, na które składa się optymalny i zrównoważony model finansowania, a także przez wielu bagatelizowany choć niezwykle istotny aspekt związany z zarządzaniem, utrzymaniem i serwisowaniem infrastruktury. 

 

Realizacja projektu to nie koniec, a nowe otwarcie. 


W projektach efektywności energetycznej realizowanych we współpracy z firmą ESCO kluczowe role odgrywają jakość oraz długi cykl życia. W praktyce oznacza to, że etap realizacji nie powinien kończyć współpracy z firmą ESCO, ale na nowo ją zdefiniować.

 

Istotą projektu ESCO jest zapewnienie przedsiębiorstwu w ramach zrealizowanego projektu stałego wsparcia oraz obsługi systemu zarządzania przez wykwalifikowaną kadrę. Osiągnięcie gwarantowanych oszczędności w wymiarze finansowym lub ilościowym wymaga  zarządzania energią, które odbywa się w trybie ciągłym z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i jest obsługiwane przez zespół doświadczonych inżynierów. Najczęściej dzięki temu udaje się osiągnąć lepsze wyniki niż te gwarantowane w umowie, przez co przedsiębiorstwo zyskuje jeszcze więcej. Praktyka wskazuje, że w przypadkach, gdy po fazie realizacji firma ESCO kontynuuje współprace z klientem w zakresie zarządzania i utrzymania projektów, finalnie koszt cyklu życia projektu jest niższy od standardowego trybu o około 20%.

 

 

Serwis w rękach profesjonalistów


Ograniczone środki finansowe na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej to nie jedyne wyzwanie, z którym mierzą się przedsiębiorstwa oraz zakłady produkcyjne. Podobnie sytuacja wygląda jeżeli chodzi o zaplecze techniczne i wykwalifikowaną kadrę, na której ewentualnie spocząłby obowiązek utrzymania i serwisowania wytworzonej w trakcie projektu infrastruktury. W tym zakresie  również z pomocą przychodzi firma ESCO, która jest w stanie zająć się tym w sposób kompleksowy i ciągły, gwarantując dobór optymalnych urządzeń i materiałów, tak by jakość szła w parze z ceną, minimalizując wszelkie ryzyka, które przy takim rozwiązaniu spoczywają na podmiocie zabezpieczającym ten zakres usług.

 

 

Przykładowe realizacje


Za naszą południową granicą, na terenie Republiki Czeskiej, w  miejscowości Mohelnice firma CEZ ESCO, wyspecjalizowana w świadczeniu usług z zakresu efektywności energetycznej, w ramach prowadzonego projektu zainstalowała wysokosprawną kotłownię gazową, zmodernizowała 32 oraz wybudowała 43 nowe węzły ciepła, a także  nowy, preizolowany rurociąg o długości niemal 10 km. Zrealizowana inwestycja przełożyła się na zwiększenie wydajności cieplnej kotłów z 78,2% do 95,5 % oraz obniżenie strat podczas przesyłu z 64% do 11,2%. W efekcie lokalne przedsiębiorstwo energetyczne uzyskało znaczne oszczędności w produkcji ciepła.