Branżowe powiedzenie, mówiące o tym, że najtańszą energią jest ta, której się nie zużywa powinno przyświecać wszystkim, którzy zarządzają przedsiębiorstwami przemysłowymi. Efektywność energetyczna traktowana przez lata jako konieczność, dziś coraz częściej postrzegana jest jako szansa na optymalizację i generowanie oszczędności, a wraz z tym skuteczny sposób na podniesienie konkurencyjności. Dodatkowo, obecnie zakłady przemysłowe mogą liczyć na fachowe wsparcie wyspecjalizowanej firmy świadczącej usługi ESCO (z ang. Energy Service Company), która nie tylko zrealizuje dany projekt od strony technicznej, ale również finansowej.

Efektywność energetyczna w formule ESCO idealnym rozwiązaniem dla przemysł

Według Międzynarodowej Agencji Energii potencjał poprawy efektywności energetycznej w przemyśle energochłonnym szacowany jest na poziomie 18-26%. To realne oszczędności na wyciągnięcie ręki, po które przemysł może sięgnąć. Jak to zrobić i od czego zacząć? Z uwagi na to, że proces produkcyjny w zakładach przemysłowych jest dość złożony, na początek niezwykle istotna jest analiza stanu aktualnego oraz identyfikacja kluczowych obszarów do poprawy, czyli audyt energetyczny  (więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim numerze). Zakładając, że ten etap mamy za sobą, pora na krok drugi, czyli realizację przez firmę ESCO (Energy Service Company) zaleceń audytu.

 


Realizacja zorientowana na efekt


Kompleksowość, która wyróżnia projekty realizowane przez firmę ESCO oznacza wykonanie szeregu działań w ramach inwestycji: od projektu, po budowę i finansowanie, a nawet utrzymanie i zarządzanie określoną infrastrukturą. Dzięki wiedzy pozyskanej w trakcie audytu energetycznego firma ESCO jest w stanie przygotować wachlarz działań odpowiadających na oczekiwania oraz wymagania danego przedsiębiorstwa. Bazuje przy tym na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, pamiętając o jednoczesnym zachowaniu najlepszego stosunku jakości, ceny i oczekiwanych rezultatów.


Projektom realizowanym przez firmę ESCO przyświeca idea koordynacji wszystkich działań i podwykonawców przez jeden podmiot, dzięki czemu projekt jest zorientowany przede wszystkim na efekt, a prace przebiegają sprawnie. Dotyczy to wszystkich proponowanych przez firmę ESCO rozwiązań, jak: głęboka termomodernizacja, energooszczędne oświetlenie, źródła OZE, kogeneracja, trigeneracja (ciepło-energia elektryczna-chłód), system zarządzania energią czy rozwiązania pozwalające na zagospodarowanie ciepła odpadowego.

 


Spłata z oszczędności


Wymienione inwestycje często wiążą się z dużymi nakładami i sporym obciążeniem dla budżetu zakładu, na które nie każdy może sobie pozwolić. Dlatego tak istotne jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy ESCO - współpraca pozwala uniknąć problemu, poprzez zastosowanie formuły ESCO, która zakłada, że wydatki na inwestycje są spłacane przez przedsiębiorstwo z dodatkowych środków, jakie znalazły się w jego budżecie, dzięki wdrożeniu rozwiązań przynoszących oszczędności energii. Warto pamiętać, że wartość tych oszczędności jest zagwarantowana w umowie.


Co więcej, finansowanie inwestycji w formule ESCO umożliwia realizację tzw. projektu hybrydowego, czyli finansowanego z kilku różnych źródeł jednocześnie: np. z dotacji unijnych, środków własnych zakładu czy środków pozyskanych od instytucji finansowych. Oferowany przez ESCO zakres rozwiązań jest bardzo szeroki.

 

Dzięki eksperckiej wiedzy oraz posiadanemu doświadczeniu firma ESCO jest w stanie przygotować szyty na miarę, często bardzo niestandardowy model finansowania przedsięwzięcia tak, by przedsiębiorstwo energochłonne mogło wdrożyć działania poprawiające efektywność energetyczną zakładu.

 


Kontrolując ryzyko i harmonogram


Niezwykle istotne jest, że umowa zawarta pomiędzy firmą ESCO a przedsiębiorstwem jasno definiuje zakres prac w ramach danej inwestycji. Firma ESCO odpowiada za kompleksową realizację, gwarantując klientowi komfort i bezpieczeństwo inwestycyjne. Po drugie, projekt realizowany jest w określonych ramach czasowych, w których inwestycja powinna zostać zakończona. Formuła ESCO dodatkowo minimalizuje zagrożenie opóźnienia w harmonogramie, a wykonawca dokłada wszelkich starań, by etap realizacji zakończyć w możliwie najkrótszym czasie, m.in. dlatego, że swoje wynagrodzenie otrzymuje dopiero po zakończeniu wszelkich prac.


W zależności od zakresu prac i poziomu skomplikowania etap realizacji trwa od 6 do 18 miesięcy.

 

 

Realizacja


W  miejscowości Mohelnice w Czechach firma CEZ ESCO, specjalizująca się w usługach ESCO, w ramach prowadzonego projektu zainstalowała wysokosprawną kotłownię gazową, zmodernizowała 32 oraz wybudowała 43 nowe węzły ciepła, a także  nowy, preizolowany rurociąg o długości niemal 10 km. Zrealizowana inwestycja przełożyła się na zwiększenie wydajności cieplnej kotłów z 78,2% do 95,5 % oraz obniżenie strat podczas przesyłu z 64% do 11,2%. W efekcie lokalne przedsiębiorstwo energetyczne uzyskało znaczne oszczędności w produkcji ciepła.