Realizacja projektów przez firmę ESCO z wykorzystaniem formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) to przede wszystkim gwarancja wysokiej jakości – zarówno na etapie prac inwestycyjnych, jak i na poziomie świadczonych usług publicznych. Obecnie w PPP realizowanych jest wiele inwestycji o różnej skali, a ich sukces determinuje szereg czynników, w tym przede wszystkim wybór wiarygodnego, rzetelnego i doświadczonego partnera prywatnego, czyli firmy ESCO. Zachowana dzięki temu zasada dotycząca współpraca, oraz współodpowiedzialności umożliwia uzyskanie oczekiwanego efektu.

Jak z sukcesem realizować projekty ESCO w formule PPP?

PPP jest na tyle pojemnym modelem współpracy, że pozwala na realizację szerokiego spektrum projektów. Szczególnym uznaniem i popularnością cieszą się te z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo, w obliczu rosnących cen energii oraz coraz większej dbałości o środowisko naturalne stają się one jeszcze bardziej atrakcyjne.

Zatem, zakładając że etap postępowania mamy za sobą (więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim numerze), w wyniku którego partner publiczny wybrał partnera prywatnego, pora na etap drugi, czyli realizację projektu.


Realizacja zorientowana na efekt

Kompleksowość, która wyróżnia projekty realizowane w PPP zakłada, że firma ESCO wykonuje szereg działań w ramach inwestycji: projektuje, buduje, finansuje, utrzymuje i zarządza określoną infrastrukturą publiczną. Dzięki wiedzy, którą pozyskuje na pierwszym etapie, czyli w trakcie dialogu technicznego lub konkurencyjnego oraz na skutek podjętych w trakcie postępowania działań przygotowawczych, firma ESCO jest w stanie przygotować wachlarz działań odpowiadających na oczekiwania oraz wymagania partnera prywatnego. Bazuje przy tym na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, pamiętając o jednoczesnym zachowaniu najlepszego stosunku jakości, ceny i oczekiwanych rezultatów.

Formule PPP przyświeca idea koordynacji wszystkich działań i podwykonawców przez jeden podmiot, dzięki czemu projekt jest zorientowany przede wszystkim na efekt, a prace przebiegają sprawnie. Dotyczy to wszystkich proponowanych przez firmę ESCO rozwiązań, jak: głęboka termomodernizacja, energooszczędne oświetlenie, źródła OZE, źródła ciepła i chłodu, system zarządzania energią czy działania z zakresu elektromobilności.


Kontrolując ryzyko i harmonogram

Po pierwsze, umowa pomiędzy partnerem prywatnym i publicznym jasno definiuje zakres prac w ramach danej inwestycji. Partner prywatny odpowiada za kompleksową realizację, gwarantując partnerowi publicznemu komfort i bezpieczeństwo inwestycyjne. Co więcej, formuła PPP optymalizuje wszelkie ryzyka, gdyż każdy z partnerów odpowiada za te obszary, w zarządzaniu którymi ma największe doświadczenie oraz kompetencje.

Po drugie, projekt realizowany jest w określonych ramach czasowych, w których inwestycja powinna zostać zakończona. Formuła PPP dodatkowo minimalizuje zagrożenie opóźnienia w harmonogramie, a firma ESCO, czyli wykonawca dokłada wszelkich starań, by etap realizacji zakończyć w tak krótkim czasie, jak to możliwe, m.in. dlatego, że swoje wynagrodzenie otrzymuje dopiero po zakończeniu wszelkich prac.

W zależności od zakresu prac i poziomu skomplikowania etap realizacji trwa zazwyczaj od 12 do 24 miesięcy.


Przykładowe realizacje

W Pradze, w Teatrze Narodowym, firma CEZ ESCO, specjalizująca się w usługach ESCO zrealizowała unikatowy projekt mający na celu wyraźne i trwałe obniżenie zużycia gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz wody, jak również rozpoczęcie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pochodzącej ze słońca oraz z wód Wełtawy. Dzięki zainstalowanym instalacjom oraz systemowi zarządzania energią ogólne oszczędności energetyczne w Teatrze Narodowym wyniosły ponad 50% pierwotnych kosztów. Okres zwrotu inwestycji z zagwarantowany przez CEZ ESCO oszczędności został wyliczony na 10 lat.