Współpraca z firmą realizującą usługi w formule ESCO stanowi odpowiedź na potrzebę poszukiwania oszczędności przez przedsiębiorstwa i instytucje. Jej początek stanowi najczęściej usługa doradztwa energetycznego. To na tym etapie klient może liczyć na kompleksową analizę możliwych do wdrożenia rozwiązań zmniejszających zużycie energii oraz określenie wielkości potencjalnych korzyści i oszczędności. A to wszystko przy uwzględnieniu specyfiki działalności i potrzeb przedsiębiorstwa czy instytucji publicznej.

Analizy energetyczne – droga do oszczędności

Firmy realizujące usługi w formule ESCO, a więc bez angażowania środków własnych klienta, obiektywnie oceniają sposób i poziom wykorzystania energii w badanych obiektach. W ramach współpracy możliwy jest audyt energetyczny budynków, audyt oświetleniowy czy też audyt energetyczny dla przemysłu. Niezależnie jednak od rodzaju przeprowadzonej oceny, jego efektem jest opracowanie rozwiązań oszczędnościowych.

 

Doradztwo energetyczne w praktyce

 

Doradztwo energetyczne nie ogranicza się do wskazania, gdzie szukać prostych oszczędności, np. poprzez termoizolację budynków czy modernizację oświetlenia, ale obejmuje również propozycję rozwiązań wymagających specjalistycznego oprogramowania analitycznego, którym dysponują firmy ESCO. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w oszczędzaniu energii w sposób kompleksowy analizują systemy energetyczne w budynkach i procesy przemysłowe jako systemy termodynamiczne, aby w efekcie wskazać pakiet optymalnych kosztowo opcji, pozwalających na uzyskanie znaczących oszczędności.

 

Przykładem takiego podejścia jest przypadek firmy ŠKO-ENERGO, spółki dostarczającej energię elektryczną firmie Škoda Auto, która borykała się z problemem przypadkowych przerw w działaniu linii produkcyjnej.

 

Firma ČEZ ESCO przeprowadziła badanie techniczno ­­- ekonomiczne, ukierunkowane na spadki napięcia, na podstawie którego zidentyfikowano przyczynę występowania niepożądanych przejściowych zdarzeń w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej. Na jego podstawie stwierdzono, że do przerw w działaniu linii produkcyjnej dochodzi podczas mikrospadków napięcia, oddziałujących niekorzystnie na czułe systemy zarządzania linią produkcyjną, które wymagają dostawy energii elektrycznej o wyższych parametrach jakościowych od tych, które zostały określone w uregulowaniach prawnych.

 

W podsumowaniu badania, na podstawie porównania korzyści wynikających z poszczególnych wariantów, wskazane zostało najkorzystniejsze rozwiązanie. Dzięki temu Klient mógł podjąć świadomą decyzję.

 

Pakiet korzyści

 

Dzięki współpracy z firmą realizującą usługi w formule ESCO klient, niezależnie, czy reprezentuje instytucję publiczną czy też przedsiębiorstwo prywatne, może liczyć nie tylko na szczegółową analizę przyczyn powstawania problemu i propozycję rozwiązań prooszczędnościowych, ale także na porównanie potencjalnych rozwiązań uwzględniających specyficzne warunki i możliwości finansowe. Klient otrzymuje gwarancję zastosowania wiedzy i rozwiązań zgodnych z najnowszymi trendami w obszarze energetyki. Firma ESCO może też wspomóc klienta w koordynacji realizacji, a także wesprzeć instytucje publiczne i przedsiębiorstwa w uzyskaniu dotacji.


Słowo „oszczędność” jest odmieniane przez wszystkie przypadki zarówno przez włodarzy miast i gmin, jak i kadrę zarządzającą przedsiębiorstw. Wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez firmę realizującą usługi w formule ESCO pozwala na zwiększenie wydajności energetycznej instalacji przemysłowych oraz znaczne ograniczenie zużycia mediów i kosztów z tym związanych, dzięki czemu klient może liczyć na znaczne oszczędności.