Wysokie rachunki oraz pogorszenie stanu środowiska naturalnego, które odbija się na zdrowiu mieszkańców, to tylko niektóre z negatywnych skutków, jakie pociąga za sobą zignorowanie potrzeby oszczędzania energii w przestrzeni publicznej. Inwestycja w efektywność energetyczną może okazać się jednak zbyt dużym obciążeniem dla napiętego budżetu samorządu lub przedsiębiorstwa produkcyjnego. Właśnie dlatego popularność zyskuje realizacja projektów w formule ESCO – bez angażowania środków własnych klienta, za to z gwarancją uzyskania oszczędności.

ESCO - oszczędności krok po kroku

W modelu tym energooszczędne przedsięwzięcia realizuje i finansuje firma ESCO (Energy Saving Company). Poniesione przez nią nakłady są spłacane z oszczędności uzyskanych dzięki obniżeniu kosztów zużycia energii po zrealizowaniu projektu. To na firmie ESCO spoczywa zatem ryzyko związane z inwestycją. Jak przebiega współpraca z tego typu usługodawcą? Oto pięć najważniejszych etapów.

Po pierwsze – decyzja o zakresie działań

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy z firmą realizującą usługi w formule ESCO jest podjęcie wstępnej decyzji donośnie zakresu modernizacji. Samorząd lub przedsiębiorstwo określa, czy jest zainteresowane na przykład tylko termomodernizacją budynków, czy chce również unowocześnić oświetlenie, urządzenia energetyczne, węzły ciepła, kotłownie, itd. Ustalony zakres może ulec zmianie na etapie audytu.

Po drugie – audyt i opracowanie planu działań modernizacyjnych

Dzięki kompleksowemu audytowi wykonanemu przez firmę ESCO klient otrzymuje pełną analizę możliwych do wdrożenia rozwiązań zmniejszających zużycie energii oraz – co szczególnie ważne – określenie, ile wyniesie gwarantowana oszczędność. Szczegółowe badanie pozwala również dostosować usługi ESCO do specyficznych potrzeb każdego zleceniodawcy.

Po trzecie – zawarcie umowy

Władze samorządowe lub przedsiębiorstwa, po zapoznaniu się z możliwościami zwiększenia efektywności energetycznej i uzyskania oszczędności, podejmują decyzję o rozpoczęciu współpracy z firmą ESCO. Umowa z takim podmiotem określa szczegółowe warunki realizacji projektu. Należą do nich m.in. plan spłaty inwestycji ze środków uzyskanych dzięki oszczędności energetycznej oraz gwarancja zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, gazu lub innych mediów.

Po czwarte – realizacja inwestycji

Na etapie realizacji inwestycji firma ESCO odpowiada nie tylko za finansowanie, ale również za dokumentację projektową, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, przeprowadzenie prac budowlanych i remontowych, dostawy urządzeń czy zarządzanie gospodarką energetyczną. To ona ponosi ryzyko technologiczne, organizacyjne i finansowe przedsięwzięcia.

Po piąte – wykorzystanie zysków

Efektem współpracy z firmą ESCO jest oszczędność energii w zmodernizowanych obiektach, a co się z tym wiąże – uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Część z nich jest przeznaczona na spłatę kosztu usługi firmy ESCO. Pozostałe pieniądze, które dzięki zmniejszeniu wydatków na rachunki za energię pozostają w budżecie, mogą być przeznaczone na inne inwestycje.