Montaż własnych jednostek wytwórczych w firmie, szkole, urzędzie czy szpitalu zapewnia stabilne, niezależne dostawy energii elektrycznej. Jest to szczególnie ważne w przypadku awarii Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), skutkującej ograniczeniem dostaw energii. Instalacja kompleksowej infrastruktury do produkcji energii nie tylko gwarantuje stabilne dostawy, lecz również pozwala obniżyć koszty jej zużycia.

Stabilne dostawy energii z własnych instalacji

Ograniczenia w dostawie i poborze energii elektrycznej wprowadzono ostatnio w sierpniu 2015 roku. Zgodnie z decyzją rządu zostały nimi objęte duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Przeciwko firmom, które nie dostosowały się do ograniczeń, Urząd Regulacji Energetyki wszczął postępowania, mogące skutkować wysokimi karami finansowymi.


Brak energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wiąże się z ogromnymi problemami i kosztami. Wstrzymanie lub ograniczenie produkcji często oznacza niedotrzymanie umów zawartych z partnerami biznesowymi. Ponowny rozruch maszyn po ich wyłączeniu pochłania dodatkową energię, a zatem zwiększa koszt funkcjonowania firmy. Nagły brak dostaw energii elektrycznej może oznaczać również konieczność ponownego wprowadzenia optymalnych ustawień linii produkcyjnej.


Na wyłączenia nie mogą pozwolić sobie także inne podmioty. Nieprzerwane dostawy energii to konieczność w szpitalach, hotelach czy parkach wodnych.


Ciepło i energia elektryczna z jednego procesu


Bezpieczne dostawy energii w każdych warunkach zapewnia własna instalacja kogeneracyjna, która w jednym procesie wytwarza energię elektryczną oraz ciepło lub chłód. Najczęściej jest zasilana gazem, węglem lub biomasą. Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do dużej ilości odpadów organicznych mogą dodatkowo zdecydować się na montaż instalacji do produkcji biogazu. Technologia ta pozwala zmniejszyć wydatki na paliwo oraz wywóz i utylizację odpadów.


Aby w pełni wykorzystać potencjał kogeneracji, należy zużyć całość wytworzonego ciepła. Własne jednostki wytwórcze znakomicie sprawdzają się zatem w dużych fabrykach, czy szpitalach.


Wykorzystaj energię ze słońca


Montaż fotowoltaiki, czyli – mówiąc potocznie – paneli słonecznych, pozwala generować duże ilości energii elektrycznej w najbardziej słoneczne dni. Gdy panele fotowoltaiczne wytworzą więcej energii niż potrzebuje właściciel, istnieje możliwość dostarczania nadwyżek do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W zamian przysługuje tak zwany opust, czyli obniża ceny za energię elektryczną pobieraną z KSE. Dotyczy to niewielkich instalacji, o mocy nieprzekraczającej 40 kW. Niestety, wsparcie w postaci opustu nie przysługuje obecnie przedsiębiorcom.


Finansowanie od firmy ESCO


Poniesienie kosztu instalacji własnych jednostek wytwórczych to nie lada wyzwanie dla wielu firm i jednostek publicznych. Z tego powodu rośnie popularność realizacji działań służących poprawie gospodarki energetycznej we współpracy z firmą ESCO (Energy Saving Company). Zajmuje się ona przygotowaniem projektu, jego wdrożeniem oraz – co często okazuje się kluczowe – finansowaniem. Inwestycja jest spłacana przez zamawiającego z oszczędności, które uzyskał dzięki zmniejszeniu rachunków za energię. Ich poziom jest zagwarantowany przez firmę ESCO w umowie.


Po spłaceniu zobowiązania w budżecie zamawiającego pojawiają się dodatkowe pieniądze, które może on przeznaczyć na dowolny cel.

 

Przedsiębiorstwa często wydają je na rozwój biznesu, a jednostki publiczne na kolejne udogodnienia dla lokalnej społeczności. Firma ESCO nie tylko finansuje inwestycję, lecz również przejmuje związane z nią ryzyka, obsługę i dba o najefektywniejsze wykorzystanie instalacji.


Dla samorządów, publicznych szpitali czy szkół atrakcyjną możliwością jest również współpraca z firmą ESCO w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Pozwala ona uniknąć wpływu inwestycji na indywidualny wskaźnik zadłużenia podmiotu lub jego dług publiczny, jeśli partner prywatny przejmie większość ryzyka związanego z inwestycją.


Dzięki usługom firmy ESCO inwestycje w poprawę gospodarki energetycznej są w zasięgu nawet tych podmiotów, które nie posiadają środków w swoim budżecie.