Działania służące poprawie efektywności energetycznej zwiększają konkurencyjność zakładów i ograniczają ich negatywny wpływ na środowisko. Co bardzo istotne, dla wielu sektorów przemysłu, wdrażanie rozwiązań sprzyjających oszczędności energetycznej to również wymóg prawny. Ich zastosowanie często wiąże się jednak z dużymi obciążeniami dla budżetu zakładu, dlatego wiele firm poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak fundusze unijne czy pożyczki bankowe. Stosunkowo nowym rozwiązaniem, oferującym wiele możliwości jest zastosowanie formuły ESCO.

Jak sfinansować działania służące poprawie efektywności energetycznej?

 

Instrumenty zwrotne jako źródło finansowania z UE


Popularnym źródłem finansowania projektów służących poprawie efektywności energetycznej są fundusze unijne. W obecnej perspektywie, środki mogą mieć zarówno charakter zwrotny, jak i bezzwrotny. Za wdrażanie krajowego instrumentu wsparcia tj. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W programie tym sfinansować można odnawialne źródła energii, termomodernizację czy wdrożenie systemów zarządzania energią. Oprócz POiIŚ na potencjalnych beneficjentów czekają środki w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO), gdzie intensywność wsparcia wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych, a dotacja przyznawana jest w formie bezzwrotnego grantu. Zarówno w POIiŚ jak i RPO beneficjentami wsparcia mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, NGO, MŚP czy też duże przedsiębiorstwa.


Ponadto, NFOŚiGW realizuje kilka programów, w ramach których można zdobyć preferencyjne kredyty udzielane na zasadach znacznie korzystniejszych niż te, które przedsiębiorstwo może pozyskać na rynku finansowym. Na przykład w ramach programu „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 4) EWE Efektywność Energetyczna w Przedsiębiorstwach” udzielane są pożyczki o oprocentowaniu do 2 proc. Program oferuje możliwość sfinansowania do 85 proc. wydatków poniesionych w związku z projektem.


Nie jest jeszcze znana kwota, która zostanie przeznaczona na przyszłą Perspektywę Finansową tj. po 2021 roku. Wiadomo jednak, że wsparcie przyznawane będzie głównie w formie pożyczek preferencyjnych. Jeżeli chodzi natomiast o obszary, w ramach których będzie można uzyskać wspófinansowanie – trudno jednoznacznie określić trendy polityki unijnej. Dlatego też, warto już teraz rozważyć alternatywne źródła pozyskiwania środków na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej.

 

Pieniądze z rynku finansowego


Bogatą ofertę finansowania inwestycji oferują banki. Proponowane przez nie pożyczki są wyżej oprocentowane niż pomoc zwrotna ze środków unijnych. Bank, którego celem jest przede wszystkim zarobek, każdorazowo analizuje inwestycje tak, by zapewnić ich zwrot i możliwość spłaty przez klienta.


Finansowanie od firmy ESCO


W zakresie doradztwa przy realizacji inwestycji warto zdecydować się na współpracę z podmiotem, mogącym pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w zakresie energetyki. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na współpracę z firmami ESCO (angielski skrót od „Energy Saving COmpany”), należącymi do dużych koncernów energetycznych, które wypracowywały swoje know-how na przestrzeni wielu lat. Tego typu firmy oferują realizacje służące poprawie efektywności energetycznej „pod klucz”. Przeprowadzają audyt energetyczny, pozwalający precyzyjnie określić potrzeby danego zakładu. Następnie, na podstawie zebranych informacji, przygotowują projekt rozwiązań oraz zarządzają procesem jego wdrożenia.


Co bardzo istotne z perspektywy wydatków na inwestycje w przedsiębiorstwie, firma ESCO oferuje również sfinansowanie realizacji. Wydatki te są spłacane przez zamawiającego z dodatkowych środków, jakie znalazły się w jego budżecie dzięki oszczędności energii. Co więcej, finansowanie inwestycji w formule ESCO umożliwia realizację tzw. projektu hybrydowego tj. finansowanego z różnych źródeł jednocześnie: np. z dotacji unijnej, środków własnych klienta oraz środków prywatnych pochodzących od firmy ESCO. Oferowany przez ESCO zakres rozwiązań jest bardzo szeroki. Tego typu firmy proponują realizację wszelkich działań poprawiających efektywność energetyczną – od termomodernizacji, poprzez instalację własnych źródeł energii, aż po optymalizację procesu produkcyjnego.


W ramach współpracy z takim podmiotem istnieje również możliwość skorzystania z usługi zarządzania energią już po wdrożeniu rozwiązań. Taki outsourcing energetyczny jest wartościowym wsparciem dla zespołu pracującego w zakładzie.