Gminy, miasta, a także biznes poszukują oszczędności w wymianie przestarzałego, nieefektywnego oświetlenia, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Mimo, że inwestycje takie mogą szybko przynieść wymierne efekty finansowe, nie zawsze w bieżącym budżecie udaje się znaleźć wolne środki, które można na nie przeznaczyć. Rozwiązaniem może być współpraca z firmą pracującą w formule ESCO, która finansuje modernizację oświetlenia, a poniesione przez nią nakłady są spłacane z uzyskanych oszczędności.

Inteligentne oświetlenie – mądrze i oszczędnie

Według danych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Polsce znajduje się 3,3 mln ulicznych opraw oświetleniowych. Lampy sodowe sodowe i rtęciowe o niskich parametrach użytkowych, niezgodne z aktualnymi wymaganiami w zakresie efektywności energetycznej, stanowią 60%z nich. Te tradycyjne wysokoprężne lampy wyładowcze zużywają dużo energii elektrycznej i wymagają regularnej wymiany. Jednak sama wymiana opraw czy źródeł światła na ledowe to za mało, by mówić o kompleksowej modernizacji oświetlenia i w pełni skorzystać z możliwości, jakie oferuje współpraca z firmą działającą w formule ESCO.

Oświetlenie buduje inteligentne miasto
Efektem takiej współpracy może być bowiem zaprojektowanie i realizacja inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem, dzięki któremu możliwe będzie ograniczenie zużycia energii poprzez np. dostosowanie intensywności światła do warunków pogodowych, oświetlenia zewnętrznego czy natężenia ruchu. Wdrożone rozwiązania pozwalają na dostosowanie poziomu oświetlenia drogi do rzeczywistych potrzeb, dzięki czemu np. rzadko uczęszczane alejki oświetlane będą tylko wtedy, gdy pojawi się na nich pieszy. Wdrożony system pozwala na pełną kontrolę nad wszystkimi lampami i pełny monitoring pracy nawet pojedynczego punktu świetlnego.

Jak to robią inni
Współpracę z firmą działającą w formule ESCO ma za sobą miasto Fulnek w Czechach, leżące nieopodal czesko-polskiej granicy, gdzie firma CEZ ESCO ma wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów. W latach 2013-2014 na terenie miasta całkowicie zmodernizowano oświetlenie publiczne. W niemal 1000 punktów świetlnych zastosowano oprawy o wysokich parametrach oświetleniowych, odporne na czynniki zewnętrzne i uderzenia mechaniczne. Zamontowano nowe oświetlenie przy przejściach dla pieszych, oświetlenie świąteczne i okolicznościowe oraz stylizowane historycznie lampy.

Dzięki zdecentralizowanej regulacji obniżono koszty energii elektrycznej, zmniejszono awaryjność systemu oświetleniowego, zwiększono natężenie i równomierność oświetlenia na drogach, czego dodatkowym efektem było podniesienie bezpieczeństwa na drogach. Przeprowadzone prace przyniosły obniżenie kosztów eksploatacji systemu o 60%.

Oszczędności w firmie
Mimo że mówiąc o inteligentnym oświetleniu, pierwsze co przychodzi na myśl, to oświetlenie uliczne, modernizacja oświetlenia może przynieść znaczne oszczędności także przedsiębiorstwom. We współpracy z firmą działającą w formule ESCO możliwa jest na przykład przebudowa oświetlenia w halach produkcyjnych, czy budynkach biurowych. Zakres możliwej współpracy zależy od potrzeb klienta, a jego końcowym efektem zawsze jest oszczędność energii i finansów.

Formuła projektów ESCO jest przejrzysta, wygodna dla inwestora i co istotne - nie obciąża go finansowo ani koncepcyjnie. Gmina czy przedsiębiorstwo w krótkim czasie mogą zacząć korzystać z nowoczesnego systemu oświetlenia, a uzyskane dzięki temu oszczędności przeznaczyć na dalszy rozwój.