Zmniejszenie wydatków na energię, poprawa jakości środowiska, a zatem również zdrowia mieszkańców, to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie z sobą wdrażanie rozwiązań poprawiających gospodarkę energetyczną przez samorząd. Jednak co jeśli w jego kasie brakuje środków na inwestycje? Rozwiązaniem jest współpraca z firmą ESCO.

Poprawa efektywności energetycznej, gdy kasa samorządu świeci pustkami

ESCO (od angielskiego skrótu Energy Saving COmpany) nie tylko bada stan gospodarowania energią w danym obiekcie, ale również projektuje rozwiązania na podstawie przeprowadzonych analiz oraz zajmuje się ich wdrożeniem. Może także zapewnić sfinansowanie całego przedsięwzięcia w ramach umów z gwarantowaną oszczędnością energii (EPC – Energy Performance Contracting).


Firma ESCO, realizując działania w oparciu o tego typu kontrakt, pokrywa wydatki związane z przeprowadzeniem inwestycji. Koszty są następnie spłacane przez inwestora ze środków, które znalazły się w jego budżecie dzięki osiągnięciu oszczędności energii i zmniejszeniu wydatków na rachunki. W umowie EPC to firma ESCO gwarantuje wartość tych oszczędności. Przejmuje ona również ryzyka związane z inwestycją. Po wdrożeniu rozwiązań, na przykład modernizacji oświetlenia publicznego czy instalacji grzewczych w budynkach, ESCO oferuje też usługi w zakresie eksploatacji i serwisu urządzeń.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne odciąży budżet samorządu


Zgodnie z polskim prawem, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego mogą być realizowane „przedsięwzięcia oparte na podziale zadań i ryzyk” pomiędzy firmą prywatną i podmiotem publicznym. Istotnym elementem PPP jest również długookresowa współpraca, w trakcie której specjaliści firmy ESCO, zarządzają procesami wpływającymi na gospodarkę energetyczną obiektu.


Jedną z najważniejszych zalet formuły PPP dla samorządów jest zminimalizowanie obciążeń ich budżetów. Jeśli firma prywatna przejmie większość ryzyka budowy i dostępności lub popytu, wydatki na projekt nie wpłyną na indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy czy powiatu.

 

Szeroki wachlarz działań ESCO


Firmy ESCO są w stanie zaplanować i wdrożyć praktycznie każde działanie służące poprawie efektywności energetycznej. Zarządcom i właścicielom budynków oferują tak zwaną głęboką termomodernizację. W jej ramach, oprócz termoizolacji ścian oraz wymiany stolarki, oferują również modernizację lub wymianę urządzeń cieplnych i chłodzących oraz instalacji przesyłowych, a także renowację lub montaż nowych urządzeń energetycznych.


Oszczędność energii oraz redukcję wpływu na środowisko gwarantują również własne instalacje produkujące energię na potrzeby danego budynku. Kogeneracja, czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła lub chłodu w jednym procesie technologicznym to rozwiązanie, które sprawdzi się w obiektach o szczególnie dużym zapotrzebowaniu na ciepło, jak baseny czy szpitale. Moduły fotowoltaiczne, montowane najczęściej na dachach budynków, zapewniają własną, tanią energię elektryczną.


Zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę jakości środowiska gwarantuje również modernizacja oświetlenia publicznego. Zastosowanie technologii LED oraz nowoczesnych narzędzi sterujących przynoszą znakomite efekty. Pozwalają nie tylko zmniejszyć pobór energii, lecz również polepszyć jakość samego oświetlenia, co przekłada się na ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób wychodzących z domu po zmroku.


Działania służące poprawie efektywności energetycznej wdrażane we współpracy z firmą ESCO niosą więc z sobą wiele korzyści przy minimalnych kosztach.