W dniu 31.01 br. ruszyły dwa konkursy, w których pozyskać mogą dofinansowanie przedsiębiorcy i jednostki administracji publicznej. Chodzi o dofinansowanie proekologicznych projektów z funduszy europejskich.

Setki milionów złotych na efektywność energetyczną i OZE. Ruszyły nowe konkursy

Chodzi o możliwość dofinansowania inwestycji w ramach działań FENX.01.01. - efektywność energetyczna oraz FENX.02.02. - rozwój OZE. 

O środki z pierwszego działania mogą ubiegać duże i średnie przedsiębiorstwa. Pozyskane pieniądze maja być przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej.


W konkursie można uzyskać wsparcie m.in. na modernizację budynków, poprawę efektywności energetycznej procesów produkcyjnych, czy lepsze wykorzystania wody, ciepła, sprężonego powietrza itp. 

 

Całkowita kwota wsparcia to 188 mln zł. Nabór wniosków ma być prowadzony od 31 stycznia do 12 kwietnia 2024 r. 

 

W ramach działania FENX01.01 przewidziano środki na poprawę efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE). Możliwe dofinansowanie to nawet 500 mld zł. Nabór wniosków potrwa do 29 marca. Jeszcze większa kwota, bo 517 mln zł, ma być przeznaczona na wsparcie poprawy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE). W tym przypadku wnioski mają być przyjmowane 12 kwietnia. 

 

O środki z tego tytułu mogą starać się m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, czy spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.
W ramach drugiego działania (FENX.02.02) zarezerwowano środki na rozwój OZE – głównie związane z biometanem. Beneficjentami wsparcia mogą być w tym wypadku przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa duże oraz małe i średnie), administracja publiczna i jednostki samorządu terytorialnego. Wartość dofinansowania może w sumie sięgnąć 300 mln zł. 

 

źródło: wnp.pl