W ramach unijnego projektu EENergy został uruchomiony nabór wniosków o dotacje dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które zamierzają wprowadzić działania przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii.

9 mln euro dotacji na poprawę efektywności energetycznej dla MŚP

W ciągu dwóch lat z programu EENergy zostanie przyznane 9 mln euro w formie ponad 900 bezzwrotnych dotacji. Środki te są przeznaczone dla MŚP z całej Europy.

 

Dzięki funduszom z programu EENergy możliwe będzie sfinansowanie działań, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, przynajmniej o 5%. Redukcja zużycia energii może obejmować budynki, linie produkcyjne oraz procesy produkcyjne.

 

Dotacje mogą być wykorzystane na różnorodne działania, w tym inwestycje (np. instalacje systemów energii odnawialnej), doradztwo (np. konsultacje techniczne, audyty energetyczne) oraz szkolenia.

 

Dofinansowanie jest dostępne dla firm spełniających kryteria europejskiego MŚP (zgodnie z unijną definicją MŚP), założonych przed 1 stycznia 2023 roku, które działają na rynku i są zdolne do wdrożenia planowanych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

 

Bezzwrotne dotacje pokryją 100% kosztów poniesionych przez firmę, przy maksymalnej kwocie dotacji dla jednej firmy wynoszącej 10 tys. euro.

 

Aby ubiegać się o dotację z programu EENergy, należy skontaktować się z lokalnym ośrodkiem Enterprise Europe Network w Polsce, opracować koncepcję ograniczenia zużycia energii i zgłosić ją za pośrednictwem strony internetowej projektu. Projekt EENergy jest realizowany we współpracy z Enterprise Europe Network.

 

Wnioski można składać od 1 lutego do 15 kwietnia 2024 r.