Opracowanie reformy efektywności energetycznej budynków w Polsce ma być głównym zadaniem powołanego przez ministra rozwoju Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków. Właśnie odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu. 

Rząd stawia na poprawę efektywności energetycznej budynków

W Zespole znalazło się 16 ekspertów, m.in. przedstawicieli uczelni oraz instytutów naukowych i badawczych, organizacji i stowarzyszeń branżowych i organizacji pracodawców, którzy zgodzili się wesprzeć ministra rozwoju.

 

- Powołaliśmy Zespół ds. efektywności i transformacji energetycznej budynków, bo widzimy ogromne znaczenie sektora budynkowego w kontekście neutralności klimatycznej gospodarki. Budynki odpowiadają za aż 42 proc. finalnego zużycia energii, 30 proc. zużycia wody oraz 3 proc. emisji gazów cieplarnianych w Europie. W Polsce dodatkowo, poza kwestiami klimatycznymi, budynki są największym źródłem zanieczyszczenia powietrza  - mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. 

 

Jak zapewnia, członkowie zespołu zostali tak dobrani, aby możliwe było uchwycenie perspektywy naukowej, wdrożeniowej i biznesowej.

 

Rolą Zespołu będzie m.in. przedstawianie inicjatyw i rekomendowanie rozwiązań mających na celu osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej i niskoemisyjności budynków, mając na względzie proces rozwoju polityki gospodarczej kraju.

 

Do zadań Zespołu należeć będzie także proponowanie optymalnych ekonomicznie, społecznie i środowiskowo kierunków rozwoju w obszarze efektywności energetycznej budynków z uwzględnieniem ograniczania i przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego. 

 

Kolejne cele to analiza i rekomendowanie zmian prawa w zakresie charakterystyki energetycznej budynków a także promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorstw działających w obszarze efektywności energetycznej budynków z uczelniami oraz instytucjami i instytutami naukowymi lub badawczymi.

 

Dlaczego poprawa efektywności energetycznej budynków odgrywa kluczową rolę?

 

Jak wyjaśnia resort rozwoju, tylko głęboka termomodernizacja budynków i inwestycje w efektywność energetyczną pozwolą nam osiągnąć cel neutralności klimatycznej sektora budynkowego. Efektywność energetyczna oznacza, ile energii zaoszczędzimy poprzez poprawę termoizolacji, zwiększenie wydajności urządzeń grzewczych lub ograniczenie zbędnego zużycia prądu, gazu czy węgla.

 

- Gdy użytkujemy budynek nieefektywny energetycznie, marnujemy znaczną część zużywanej prądu. Straty energii można ograniczyć poprzez renowację istniejących budynków oraz korzystanie z inteligentnych rozwiązań i energooszczędnych materiałów przy budowie nowych budynków - podkreśla Ministerstwo Rozwoju. 

 

Jak zapowiedziano, w najbliższym czasie polski rząd przyjmie „Strategię niskoemisyjną” oraz „Długoterminową strategię modernizacji budynków” – dwa z trzech najważniejszych dokumentów wyznaczających kierunki działań w obszarze osiągania neutralności klimatycznej.

 

 

Źródło: wnp.pl