Polska wciąż musi gonić kraje starej Unii Europejskiej pod względem efektywności energetycznej. Zdaniem ekspertów poprawie efektywności energetycznej pomógłby rozwój firm typu ESCO, które są bardzo popularne np. w Niemczech.

Można przyśpieszyć wzrost efektywności energetycznej w Polsce
  • Rynek ESCO w Unii Europejskiej ma przychody około 3 mld dolarów rocznie, najszybciej rosnące rynki w Europie to Niemcy, Czechy, Austria i Węgry.
  • Eksperci proponują dodanie do ustawy o efektywności energetycznej definicji firmy ESCO oraz rozszerzenie zakresu jej działania w ramach systemu wsparcia. 
  • Przy projektach ESCO, koszty inwestycji pokrywa firma ESCO, dzieląc się z klientem oszczędnościami. 

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej ma na celu wsparcie krajowych przedsiębiorstw w realizacji projektów efektywności energetycznej. W ocenie ekspertów DB Energy, kluczowy dla pobudzenia inwestycji energooszczędnych jest rozwój rynku ESCO. 

 

W tym celu eksperci proponują wprowadzenie do ustawy definicji podmiotu ESCO, który powinien mieć możliwość pozyskania i rozliczania świadectw szybciej, w trybie uzgodnionym regulaminem oraz rozszerzenie obecnie istniejących przepisów w zakresie umów o poprawę efektywności energetycznej (firmy typu ESCO).

 

Szybsza poprawa efektywności

W ocenie ekspertów DB Energy, w ramach dyskusji o nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, katalog podmiotów mogących realizować programy dofinansowań wymaga uzupełnienia o profesjonalne podmioty ESCO, które powinny mieć możliwość szybszego pozyskania i rozliczania świadectw pochodzenia w trybie uzgodnionym regulaminem. 

 

To powinno przyśpieszyć proces pozyskania finansowania przy inwestycjach energooszczędnych i zachęcić firmy do realizacji takich projektów. 

 

Eksperci DB Energy proponują wprowadzenie do ustawy definicji podmiotu ESCO jako element uzupełnienia zapisów ustawy o tworzeniu „programów dofinansowań”:

 

Definicja ta mówiłaby, że "podmiot ESCO to podmiot uczestniczący w realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności w modelu podziału oszczędności, który w ciągu ostatnich 2 lat przed ubieganiem się o możliwość zgłoszenia programu dofinansowań, zrealizował inwestycje u podmiotów trzecich za co najmniej 3 mln zł lub uzyskał jako podmiot upoważniony świadectwa efektywności energetycznej o wartości co najmniej 1500 toe lub realizował audyty efektywności energetycznej, które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie uzyskania świadectw o wartości co najmniej 10 000 toe.”

 

UE wymaga poprawy efektywności energetycznej 

Polski przemysł stoi przed wyzwaniami związanymi z unijnym obowiązkiem ograniczenia emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej produkcji. Przy obecnym spowolnieniu gospodarczym, wdrażanie rozwiązań z obszaru efektywności energetycznej może być sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej w branży. 

 

Przy ograniczonych środkach na inwestycje, jednym z optymalnych sposobów ich realizacji jest wykorzystanie formuły ESCO, która nie angażuje środków finansowych firmy, a gwarantuje oszczędności i gotówkę z efektywności energetycznej już w pierwszym roku po realizacji projektu.

 

- Firma ESCO daje gwarancję poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowej. Inwestycje w modelu ESCO są finansowane ze źródeł zewnętrznych, czyli klient nie angażuje na start projektu swojej gotówki. Oszczędności zaś pojawiają się już w pierwszym roku po realizacji przedsięwzięcia w związku z mniejszymi kosztami zużycia energii - mówi Piotr Danielski, wiceprezes DB Energy.

 

Zewnętrzna pomoc w oszczędzaniu

Tradycyjny model inwestycji w poprawę efektywności energetycznej zakłada zaangażowanie własnych środków finansowych, których zwrot następuje po ok. 3-4 latach i więcej. ESCO to model działania, w którym specjalistyczne firmy oferują wdrożenie różnych przedsięwzięć, obniżających zapotrzebowanie na energię w zakładzie produkcyjnym, bez konieczności angażowania przez klienta własnych zasobów kadrowych i finansowych. 

 

- Realizacja inwestycji energooszczędnych w modelu ESCO pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej w branży w czasach spowolnienia gospodarczego bez konieczność ponoszenia kosztów inwestycyjnych. Współpraca z firmą ESCO umożliwia realizację energooszczędnych inwestycji w najlepszy możliwy sposób, minimalizując ryzyka techniczne czy finansowe projektu - wskazuje Piotr Danielski z DB Energy. 

 

Oszczędności już po roku 

Przy projektach ESCO, koszty inwestycji pokrywa firma ESCO, dzieląc się z klientem oszczędnościami. Klient uzyskuje część pieniędzy wynikających z osiągniętych oszczędności energii już w pierwszym roku po realizacji projektu, ma więc wolne środki finansowe do wykorzystania na inne projekty. 

 

- Kontrakty w tym modelu nie muszą zwiększać poziomu zobowiązań klienta, mogą być pozabilansowe, będąc czasami dobrym środkiem umożliwiającym szybkie zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa, gdyż oszczędności widoczne są w rachunku zysków i strat natychmiast po wdrożeniu inwestycji. To również sposób na przeniesienie odpowiedzialności finansowej, za inwestycje i jej efekty, na podmiot zewnętrzny - wyjaśnia Piotr Danielski.

 

Unijny rynek ESCO rośnie

Według ostatnich szacunków globalny rynek ESCO wyceniany jest na prawie 27 mld dolarów, z czego ponad połowa tego typu usług świadczona jest w Chinach. Drugim co do wielkości rynkiem są Stany Zjednoczone z przychodami na poziomie blisko 7 mld dolarów rocznie, a na trzecim miejscu plasuje się Unia Europejska z przychodami rzędu około 3 mld dolarów, z czego większość tej kwoty dotyczy samych Niemiec. 

 

Najszybciej rosnące rynki w Europie to Niemcy, Czechy, Austria i Węgry. W ubiegłym roku Polska także dołączyła do peletonu! Wartość polskiego rynku ESCO szacuje się na 200 mln euro.

 

 

 

źródło: wnp.pl