Konsorcjum Orange Polska i Control dostarczyło system monitoringu węzłów cieplnych do Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach (PEC Siedlce). Jest to pierwszy taki projekt realizowany przez Orange - poinformował Orange Polska.

PEC Siedlce z inteligentnym monitoringiem sieci ciepłowniczej

Orange Polska wskazuje, że wdrożenie systemu monitoringu węzłów cieplnych jest kolejnym elementem rozwoju inteligentnej sieci ciepłowniczej miasta Siedlce, które pozwoli PEC Siedlce monitorować i analizować w czasie rzeczywistym przepływ ciepła w sieci.

 

Dzięki temu nieprawidłowości w działaniu sieci zostaną szybciej wykryte, zaś straty i koszty, związane z utrzymaniem sieci, ograniczone. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach będą każdorazowo przekazywane w formie SMS oraz alarmów systemowych do odpowiednich osób.

 

- Dla wielu przedsiębiorstw z branży ciepłowniczej, kluczowym aspektem podnoszenia jakości usług jest zwiększenie niezawodności sieci dystrybucyjnej. System telemetryczny przygotowany w środowisku OCS firmy Control monitoruje pracę wszystkich elementów sieci, dzięki czemu każda awaria jest natychmiast wykrywana i usuwana - wyjaśnia Natalia Borgus, odpowiedzialna za sprzedaż rozwiązań M2M i IoT w Orange Polska.

 

Z kolei zdalny monitoring parametrów sieci oraz modyfikacja nastaw regulatorów odbywać się będzie poprzez sieć mobilną, skąd dane będą trafiać do bazy danych klienta. Działanie to pozwoli znacznie zmniejszyć koszty serwisu w przypadku, gdy węzły cieplne są rozproszone na dużym obszarze.

 

Forum Energii w niedawnym raporcie „Ostatni dzwonek dla ciepłownictwa w Polsce” oceniło, że ciepłownictwo w Polsce pilnie wymaga modernizacji i w perspektywie kolejnych 10 lat bez podjęcia działań zaradczych funkcjonowanie systemów ciepłowniczych będzie zagrożone.

 

źródło: wnp.pl