Zakończyły się tegoroczne zadania związane z termomodernizacją budynków należących do Gminy Kraków, realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Dzięki takim projektom poprawia się nie tylko komfort ich użytkowania, ale przede wszystkim redukowana jest emisja szkodliwych substancji do środowiska.

Gmina Kraków z cieplejszymi i oszczędniejszymi budynkami

Wśród tegorocznych projektów, realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich, znalazły się zadania termomodernizacyjne prowadzone w Nowohuckim Centrum Kultury i Dworku Białoprądnickim. Ich łączny koszt wyniósł 5,6 mln zł.

Zadania termomodernizacyjne realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (ZIT).

 

Źródło: krakow.pl