Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaplanowało w latach 2021-2050 aż 7,5 mln termomodernizacji budynków. - Jest to jednak tylko jeden z elementów zielonej transformacji polskiej gospodarki. Kluczowe są zmiany systemowe, które umożliwiają obniżenie zapotrzebowania na energię.

Kluczowe elementy dla poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce

Małgorzata Wiatrowska, ekspert z Biura Akwizycji i Rozwoju ESG w VeloBanku wskazuje, że w latach 2020-2030 Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaplanowało termomodernizację 236 tys. budynków rocznie, w latach 2030-2040 – 271 tys. budynków, w latach 2040-2050 – 244 tys. budynków, a w sumie w latach 2021-2050 zostało zaplanowanych aż 7,5 mln termomodernizacji.


- Jest to jednak tylko jeden z elementów ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest zielona transformacja polskiej gospodarki. Jednym z kluczowych wątków tej dyskusji są zmiany systemowe, które umożliwiają skuteczne obniżenie zapotrzebowania na energię - komentuje Małgorzata Wiatrowska.


Ważnym wątkiem dyskusji i pożądanym kierunkiem zmian staje się m.in. rewizja skali inwestycji Ekspertka poinformowała, że temat finansowania poprawy efektywności energetycznej budynków był dyskutowany w szerszym gronie podczas wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Fala Renowacji oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, w którym brała udział.

 

- Fundamentem, wokół którego toczyły się rozmowy, były niezbędne zmiany systemowe, które usprawnią obniżanie zapotrzebowania na energię w budynkach, dzięki środkom dostępnym w krajowych i europejskich mechanizmach finansowania - wskazuje Małgorzata Wiatrowska.


- W mojej ocenie ważnymi wątkami dyskusji i pożądanymi kierunkami zmian stają się obecnie potrzeba optymalizacji dostępnych programów grantowych, rewizja skali inwestycji oraz poprawa koordynacji współpracy między instytucjami państwa angażującymi się w obniżenie energochłonności budynków - komentuje Małgorzata Wiatrowska. 

 

Małgorzata Wiatrowska biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed polską gospodarką w obszarze transformacji energetycznej, za niezbędne uważa wdrożenie systemu klas energetycznych budynków, które jej zdaniem sprzyjać będą skutecznej ocenie projektów realizowanych pod wspólnym mianownikiem poprawy efektywności energetycznej. 

 

Jednostki samorządu terytorialnego również wymagają skuteczniejszego wsparcia


- Otoczenie instytucjonalne związane z zieloną transformacją oczekuje też systemowych rozwiązań ułatwiających mieszkańcom Polski dostęp do fachowej wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku energii, termomodernizacji i odnawialnych źródłach energii. Powinny u nas funkcjonować tzw. one stop shop, czyli miejsca, w których klienci dostaną cały pakiet – doradztwo, produkt i finansowanie- uważa Małgorzata Wiatrowska. 

 

Jej zdaniem tak samo jak każdy Polak powinien mieć dostęp do jasnej i rzetelnej wiedzy o tym, jakie rozwiązania są najlepsze, tak również jednostki samorządu terytorialnego wymagają skuteczniejszego wsparcia na przykład poprzez rewizję zasad dotyczących ESCO (Energy Service Company). ESCO to w największym skrócie firmy świadczących usługi energetyczne, biorące przy tym na siebie część ryzyka finansowego. 

 

- Zwiększanie efektywności energetycznej budynków należy rozpisywać na projekty dające się skutecznie zrealizować etapami. Powinny one odpowiadać chociażby długości kadencji władz samorządowych - stwierdza Małgorzata Wiatrowska.


- Z punktu widzenia sektora bankowego niezmiennie liczymy też na zwiększenie gwarancji kredytowych, które stymulować będą rozwój produktów bankowych dla wspólnot mieszkaniowych i samorządów -dodaje Małgorzata Wiatrowska. 

 

źródło: wnp.pl