Prezes URE publikuje listę przedsiębiorstw, które oferują program bezzwrotnych dofinansowań na poprawę efektywności energetycznej w 2024 r. Z takiego dofinansowania mogą korzystać odbiorcy w gospodarstwach domowych, odbiorcy biznesowi, a także jednostki sektora finansów publicznych.

Prezes URE publikuje listę firm oferujących dotacje na efektywność energetyczną w 2024 roku

Środki te mogą być przeznaczone na wymianę urządzeń oraz instalacji służących do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody na urządzenia charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej, a także na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

 

Program bezzwrotnych dofinansowań został wprowadzony w znowelizowanej w 2021 r. ustawie o efektywności energetycznej jako alternatywna forma rozliczania obowiązku oszczędzania energii przez podmioty zobowiązane, którymi są m.in. wybrane przedsiębiorstwa energetyczne. Przepisy te umożliwiają współfinansowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych, a następnie zaliczenie uzyskanych oszczędności energii finalnej do realizacji obowiązku efektywnościowego.

 

Programy bezzwrotnych dofinansowań coraz bardziej popularne

 

W 2024 r. programy bezzwrotnych dofinansowań na poprawę efektywności energetycznej oferuje 38 podmiotów zobowiązanych, podczas gdy w 2023 r. oferowało je 31 podmiotów. Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa ciepłownicze, ale z tej formy realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii korzystają również sprzedawcy energii elektrycznej oraz firmy z sektora paliw gazowych.

Większość programów zgłoszonych na 2024 r. ma zasięg lokalny lub regionalny, jednak są też programy, które obejmują obszar całej Polski. Lokalizacje przedsiębiorstw oferujących dofinansowania prezentuje poniższa mapa.

 

 

źródło: ure.gov.pl