8 czerwca br. w Golden Tulip Warsaw Centre odbędzie się siódma edycja konferencji „Innowacyjna Gmina” z cyklu Green Warsaw Conferences. Wydarzenie już od kilku lat jest inspiracją oraz źródłem wiedzy dla przedstawicieli samorządów.

Zapraszamy na VII edycję konferencji

W tym roku eksperci, naukowcy oraz samorządowcy będą rozmawiać na temat zrównoważonego rozwoju gmin, którego istotnymi elementami są: efektywność energetyczna, zielony transport oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Każdej z tych kwestii będzie poświęcony blok tematyczny oraz panel dyskusyjny.

 

Ponadto, podczas tegorocznej edycji spotkania, zostaną zaprezentowane przykłady najbardziej zrównoważonych miast na świecie oraz polskie realizacje ekologicznych inwestycji. Uczestnicy będą mogli wysłuchać prezentacji o projektach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), które są szansą na inwestycje w gminach a także wziąć udział w certyfikowanych warsztatach „Jak przeprowadzić projekt PPP w gminie?”.

 

Do zadań samorządów należy m.in. energooszczędne budownictwo, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii i wody czy wdrażania innowacyjnych, ekologicznych technologii. Polskie gminy udowadniają, że można realizować ambitne projekty ekologiczne przy wsparciu programów rządowych i unijnych.

 

Konferencja będzie się składać z czterech bloków tematycznych:

  • Blok I: Zrównoważona Gmina
  • Blok II: Efektywność energetyczna i elektromobilność w gminie
  • Blok III: Gospodarka o obiegu zamkniętym
  • Blok IV: Projekty PPP szansą na inwestycje w gminach

Patronat nad konferencją objęli: Prezydent m.st. Warszawy, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Polska Izba Ekologii, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Polska Izba Magazynowania Energi i Stowarzyszenie Ład na Mazowszu.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegółowy program i zapisy na spotkanie prowadzone poprzez formularz rejestracyjny dostępne są na stronie organizatora.