Termomodernizacja Instytutu Biologii wpisuje się w konsekwentnie prowadzoną w całym kraju strategię wspierania efektywności energetycznej w gmachach użyteczności publicznej – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski 6 września 2019 podczas podpisania umowy dotyczącej kompleksowej modernizacji budynku Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Siedlecki uniwersytet z dofinansowaniem na termomodernizację

Jak podał resort energii w komunikacie, głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, co przełoży się na oszczędności w kosztach eksploatacyjnych obliczane na ponad 75 tys. złotych rocznie oraz ograniczenie emisji CO2. Całkowity koszt prac wyniesie prawie 2 mln zł Uniwersytet otrzyma dofinansowanie rzędu 1,37 mln zł.


– Staramy się jak najszerzej korzystać ze środków unijnych. Dla zarządców wielu budynków użyteczności publicznej to jedyna szansa na ograniczenie kosztów eksploatacji, a często warunek kontynuowania lub rozszerzenia prowadzonej działalności – stwierdził minister Tchórzewski.


Przypomniał, że w obszarach wspierania efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym zawarto już umowy na łączną sumę ponad 1,7 mld zł , a zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowanych na poziomie 580 mln zł.


Budynek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest jednym z ponad 1100 gmachów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, które zostaną poddane modernizacji energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach tego programu w całym sektorze energetycznym podpisano już ponad 660 umów na 9,5 mld zł dofinansowania i blisko 21 mld zł całkowitej wartości projektów.

 

 

źródło: wnp.pl