W poniedziałek podczas szczytu klimatycznego COP24, przedstawiciele samorządów należących do Sieci Polskich Miast Progresywnych podpisali deklarację „Solidarność dla Klimatu”. Zawarte są w niej zobowiązania do wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców.

Samorządowcy podpisali deklarację „Solidarność dla klimatu”

Deklarację podpisało 17 prezydentów, burmistrzów i radnych z całej Polski. Podpisaniem deklaracji zawiązali się, że zlikwidują w swoich miastach ubóstwo energetyczne, do 2030 r. 100 procent źródeł oświetlenia będzie oparte na energooszczędnej technologii LED i co najmniej 50 procent energii w budynkach zarządzanych przez te miasta będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, a do 2050 r. nawet 100 procent. Kolejną ważną deklaracją jest zlikwidowanie smogu w miastach dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków, dążenie do zastępowania węgla źródłami odnawialnymi oraz edukacji energetycznej.


Mieszkańcy także otrzymają wsparcie w rozwoju ich własnej energetyki dzięki środkom m.in. z budżetu gminy, z funduszy ochrony środowiska w Polsce, jak i środków z programów Unii Europejskiej w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej (2021-2027).


Idea deklaracji powstała w Sieci Miast Progresywnych, którą tworzą samorządowcy m.in. z Cieszyna, Dąbrowy Górniczej, Gorlic, Iławy, Mielna, Namysłowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Sejn, Sławkowa, Słupska, Starachowic, Świdnicy, Wadowic oraz warszawskiej dzielnicy Bielany, współpracujący w celu wymiany doświadczeń na temat nowoczesnego zarządzania miastem, wspólnie z mieszkańcami.


Ruch Miast Progresywnych zainicjował w 2014 roku ówczesny prezydent Słupska Robert Biedroń. Po wyborach zaprosił do swojego miasta innych samorządowców i wspólnie podpisali deklarację na rzecz progresywnej polityki miejskiej.