Kancelaria Prezydenta poinformowała w piątek o podpisaniu przez Prezydenta ustawę termomodernizacyjną, która m.in. wprowadza ulgę termoizolacyjną. Pozwoli ona na odliczenie od dochodu wydatków na ocieplenie budynku jednorodzinnego w ramach programu Czyste Powietrze.

Ustawa termomodernizacyjna podpisana przez prezydenta

Mowa o ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Ustawa ma na celu stworzenie tzw. „ulgi termomedernizacyjnej”, czyli ulgi podatkowej, wprowadzającej nowe zwolnienie podatkowe od dotacji na termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jest to uzupełnienie działań programu „Czyste Powietrze”.


Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem.


Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.


Ulga jest przeznaczona dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych.


Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; z ulgi będzie można skorzystać w rozliczeniu podatkowym za ten rok, czyli składanym w 2020 r.