58 projektów otrzymało dofinansowanie w kwocie 151 837 557,23 złotych na poprawę efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Działanie to cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Pre-umowy z wnioskodawcami podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik.

Poprawa efektywności energetycznej budynków w woj. Świętokrzyskim

- Konkurs zaskoczył nas dużą liczbą aplikacji i bardzo dobrymi wnioskami. Z tego względu zdecydowaliśmy się na przesunięcie środków, aby w jednym konkursie dokonać oceny i podpisać umowy – mówił marszałek Adam Jarubas. - Po zrealizowaniu tych inwestycji nie będzie już problemów związanych z kosztami ogrzewania budynków.

 

W ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym  i mieszkaniowym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 zostały ogłoszone dwa  konkursy.
Jeden  dedykowany był dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosiła tu 68 476 047,69 zł.


Ze względu na duże zainteresowanie konkursem oraz chęć wsparcia jak największej liczby wnioskodawców dokonano zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i  wsparcie zostanie udzielone  53 projektom na  całkowitą kwotę dofinansowania 127 674 860,08 zł.


-  5 obiektów szkolnych, w tym jedno przedszkole zostaną objęte projektem. Z oszacowań wynika, że wartość oszczędności wyniesie 85 tysięcy złotych rocznie – mówił Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy. – Poza oszczędnościami oraz estetyką ważna jest również ochrona środowiska, a poprzez termomodernizacje przyczyniamy się do tego.

 

Drugi konkurs skierowany był do projektów dla obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna.   Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosiła 40 695 420,00 zł. W ramach tego konkursu wsparcie zostanie udzielone 5 inwestycjom w kwocie  24 162 697,15 zł.   


- Nasz projekt na ponad 15 milionów złotych obejmuje 6 różnych placówek. Ten duży zakres inwestycji zakończy proces termomodernizacji budynków w Starachowicach. Poprawi się komfort i estetyka budynków oraz pojawią się oszczędności związane z ogrzewaniem – mówił Marek Materek, prezydent Starachowic.

 

Ogółem w ramach działania 3.3 wsparcie zostanie udzielone łącznie dla 58 projektów na kwotę 151 837 557,23 zł.

 

Źródło: sejmik.kielce.pl