Gminy coraz częściej inwestują w swoje proekologiczne plany. W oczyszczalnie ścieków, w przyjazne środowisku spalarnie śmieci, w termo- i energomodernizację budynków. Jak jednak  finansować takie przedsięwzięcia? Na przykład zawiązując partnerstwo publiczno-prywatne.

Pieniądze są w partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Konstancin-Jeziorna, Opalenica, Poznań i Sosnowiec sfinansowały swoje inwestycje nawiązując współpracę z podmiotami prywatnymi.
  • PPP najczęściej wykorzystuje się przy inwestowaniu w gospodarkę odpadami i termomodernizację.
  • Partnerstwo publiczno-prywatne gwarantuje samorządom spore oszczędności.

Inwestowanie w zrównoważony rozwój przynosi miastom konkretne korzyści. Także finansowe. O tym wie każdy; samorządowcy oczywiście też. Każdy wie jednak i to, że w jutrzejsze oszczędności, trzeba dziś zainwestować. I tu samorządowcy mają problem - jak zdobyć na to pieniądze?

 

Odpowiadamy: na przykład zawiązując partnerstwo publiczno-prywatne.  

 

Takie porozumienie zawiera się na wiele lat. Daje ono więc gwarancję stabilności obu jego stronom. Prywatny partner lokalnego samorządu często finansuje dzięki temu całą inwestycję. Zwykle, w ramach umowy, dostarcza nowoczesne rozwiązania technologiczne i know-how. Odpowiada za jakość i poprawne działanie wybudowanego obiektu i jego infrastruktury jeszcze wiele lat po zakończeniu inwestycji. Zarabia wtedy, gdy gmina oszczędza - na racjonalnej gospodarce odpadami, na ogrzewaniu domów, na zasilaniu w energię gmachów publicznych...

Ideę PPP wspiera rząd. W lipcu przyjął dokument, w którym opisuje założenia swej polityki rozwijania partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Konstancin-Jeziorna

Oto jeden z wielu przykładów udanej współpracy gminy i prywatnej spółki. Konkretnie: Konstancina-Jeziornej i firmy Saur Polska.  

Miasto od dawna potrzebowało nowej oczyszczalni ścieków. Jednak jej wybudowanie, a nawet zmodernizowanie starej, przekraczało finansowe możliwości samorządu. Zawarł więc umowę z prywatnym inwestorem i w końcu powstała owa długo oczekiwana, nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Oddano ją do użytku w roku 2015.

 

Zastosowano zaawansowane technologicznie rozwiązania dzięki czemu to, co opuszcza instalację, nie zatruwa środowiska. A w Konstancinie-Jeziornie ma to akurat znaczenie szczególne, bo miasto jest przecież uzdrowiskiem.

 

Zgodnie z umową, Saur Polska będzie przyjmować i oczyszczać gminne ścieki przez 32 lata. Miasto ma więc problem rozwiązany na co najmniej trzy dekady, a prywatny inwestor - wieloletnią gwarancję stałych dochodów.


Poznań

W minionym roku rozpoczęto zaś eksploatację pierwszej, zrealizowanej w ramach PPP, Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK). Stosowną umowę podpisały w 2013 r. Poznań i firma Suez Zielona Energia (wówczas: Sita Zielona Energia).

 

Budowę sfinansowano łącząc wkład partnera prywatnego ze środkami pozyskanymi przez miasto ze źródeł unijnych. W ten sposób udało się pokryć ogromne koszty największej tego typu inwestycji w Wielkopolsce, które sięgnęły kwoty 832 mln zł.

 

ITPOK pozwala chronić środowisko - odpady nie są zakopywane w ziemi i nie zanieczyszczają okolicznych terenów. Spalając je wytwarza się energię cieplną i elektryczną. Dochód z jej sprzedaży zasila budżet miasta. Instalacja ma zaspokajać potrzeby Poznania przez 25 lat.


Opalenica

Gmina Opalenica postawiła natomiast na termomodernizację. Umowa zawarta w formule PPP z firmą Engie, przewiduje przeprowadzenie jej w ośmiu budynkach. Miasto ma dzięki temu zaoszczędzić ponad 40 proc. energii zużywanej przez gmachy publiczne.

 

W placówkach oświatowych i kulturalnych oraz w Urzędzie Miejskim przeprowadza się nie tylko prace ociepleniowe, wymianę okien i unowocześnianie instalacji grzewczych. Powstanie tam także komputerowy system zarządzania zużyciem energii. Ma się ono zmniejszyć m.in. dzięki zamontowaniu energooszczędnego oświetlenia oraz paneli fotowoltaicznych w dwóch objętych termomodernizacją  budynkach.

Firma Engie będzie zarządzać zużyciem energii w odnowionych budynkach przez 14 lat. W ciągu całego tego okresu nie może ono przekroczyć wartości zagwarantowanych w umowie.

 

Gmina prowadzi także wraz z Engie działalność edukacyjną, upowszechnia wśród mieszkańców Opalenicy wiedzę o sposobach oszczędzania energii.  

 

W podobnej formule Engie współpracuje również ze Zgierzem.


Sosnowiec

Jednym z najnowszych projektów realizowanych w Polsce w formule PPP,  jest energomodernizacja 23 budynków na osiedlu Juliusz w Sosnowcu. Umowę w tej sprawie podpisały Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu oraz Zakłady Energetyki Cieplnej w Katowicach należące do spółki DK Energy.

 

Prywatny partner zamontuje w modernizowanych budynkach instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody, likwidując równocześnie blisko 1000 pieców, które ogrzewały mieszkania. Z miasta znikną źródła niskiej emisji wysyłające dotąd do atmosfery ponad 80 ton pyłu rocznie i tyle CO2, ile wytwarza 3 tys. samochodów. Oprócz tego partner sosnowieckiego samorządu uruchomi automatyczny system zarządzania energią w budynkach.

 

Zagwarantował też, że przez cały okres obowiązywania umowy, ilość energii zużywanej na potrzeby ogrzewania budynków nie przekroczy ustalonego poziomu. Takie rozwiązanie jest przyjazne środowisku i oznacza oszczędności zarówno dla mieszkańców jak i dla miasta.

 

Źródło: wnp.pl