Polacy są gotowi wprowadzić zmiany związane ze stylem życia, które mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu. Słowem chcą się poświęcić żeby przeciwdziałać zmianom klimatu. Jednak jeśli chodzi o aktywność społeczną, opinie respondentów są podzielone - wynika z ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Polacy chcą przeciwdziałać zmianom klimatu
  • 73 proc. respondentów zamierza z powodów związanych z ochroną środowiska korzystać z transportu publicznego zamiast samochodu – obecnie robi to 33 proc. ankietowanych;
  • 51 proc. ankietowanych twierdzi, że w gospodarstwie domowym zamierza korzystać z usług dostawców zielonej energii; na taki krok zdecydowało się już 10 proc. osób.
  • 40 proc. badanych kupuje produkty lokalne i sezonowe, a 96 proc. zamierza to robić w przyszłości.


Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zaprezentował wyniki II edycji ankiety dotyczącej klimatu, która została przeprowadzona we współpracy z firmą BVA zajmującą się badaniami opinii publicznej i konsultingiem. Celem ankiety było zbadanie nastrojów obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii zmiany klimatu. Druga partia wyników dotyczy indywidualnych starań podejmowanych przez mieszkańców różnych krajów na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu.  Sprawdziliśmy co z niej wynika.


Zużycie energii w domu
69 proc. Polaków twierdzi, że ogranicza ogrzewanie domu lub mieszkania zimą ze względu na ochronę środowiska, a kolejne 8 proc. deklaruje taki zamiar. Jeśli chodzi o wykorzystanie zielonej energii, Polska pozostaje w tyle za innymi krajami Europy: jedynie 10 proc. obywateli zaczęło korzystać w domu z usług dostawcy zielonej energii, podczas gdy średnia europejska wynosi 25 proc. Należy jednak zauważyć, że 51 proc. ankietowanych Polaków chce podjąć taki krok w najbliższych miesiącach.

 

Źródło: wnp.pl


Żywność
Aż 96 proc. Polaków zamierza kupować produkty lokalne lub sezonowe. To ponad dwa razy więcej niż wynosi wskaźnik liczby osób, które już teraz podejmują takie działania (40 proc. ). Ponadto 80 proc. badanych chce ograniczyć spożycie czerwonego mięsa. Taką deklarację częściej składają kobiety niż mężczyźni: 74 proc. mężczyzn wyraża gotowość zmiany nawyków żywieniowych, a w przypadku kobiet wskaźnik ten ma wartość 85 proc. 


Transport i wakacje
85 proc. Polaków ma zamiar częściej pokonywać codzienne trasy pieszo lub na rowerze. To więcej niż średnia europejska, która wynosi 76 proc. W Polsce 73 proc. ankietowanych zamierza korzystać z transportu publicznego zamiast samochodu. W pozostałych krajach europejskich współczynnik ten osiąga poziom 64 proc.  Obecnie już 33 proc. ankietowanych obywateli Polski regularnie korzysta z transportu publicznego.


75 proc. Polaków ma zamiar rzadziej latać samolotem, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Liczba ta odpowiada średniej europejskiej. 81 proc. osób uczestniczących w badaniu chce korzystać z pociągu zamiast samolotu w przypadku podróży trwających maksymalnie pięć godzin.


Opakowania i odpady
94 proc. Polaków zamierza kupować mniej produktów z tworzyw sztucznych. W szczególności 89 proc. respondentów chce zrezygnować z zakupu napojów w plastikowych butelkach, a 94 proc. z zakupu produktów pakowanych w folię. Kobiety są bardziej zainteresowane podjęciem takich działań niż mężczyźni: 50 proc. Polek przestało już używać plastikowych torebek na zakupy, a w przypadku mężczyzn wskaźnik ten wynosi tylko 36 proc.


Marki i przedsiębiorstwa
51 proc. Polaków jest gotowych wziąć udział w demonstracjach związanych ze zmianami klimatu, a 49 proc. nie ma takiego zamiaru. 67 proc. ankietowanych byłoby skłonnych przyłączyć się do bojkotu przedsiębiorstw lub marek, które przyczyniają się w dużym stopniu do globalnego ocieplenia. W skali kontynentu wskaźnik ten ma wartość 76 proc. Warto jednak dodać, że 41 proc. Polaków wskazało chęć zainwestowania oszczędności w zielone fundusze.


Europejski Bank Inwestycyjny podkreśla, że gotowość do podjęcia w 2020 roku działań związanych z powstrzymaniem zmian klimatu można zaobserwować na całym świecie. Mieszkańcy różnych regionów są zgodni w kwestii ograniczenia zużycia plastiku: 81 proc. Amerykanów, 93 proc. obywateli Unii Europejskiej i 98 proc. Chińczyków zamierza kupować mniej produktów z tworzyw sztucznych.
Jednak jeśli chodzi o zużycie energii w gospodarstwach domowych, nie można zauważyć jednolitych trendów: ponad 94 proc. ankietowanych obywateli Chin chce skorzystać z usług dostawców zielonej energii, ale w Europie i w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten kształtuje się na poziomie odpowiednio 70 proc. i 64 proc. Podobnie jest w kwestii inwestowania w zielone fundusze: taki krok zamierza wykonać w 2020 roku ponad 86 proc. ankietowanych Chińczyków, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie – odpowiednio 56 i 52 proc.


- Jestem podekscytowana faktem, że obywatele Unii Europejskiej tak bardzo angażują się w działania związane z powstrzymaniem zmian klimatu. Są one elementem trendów społecznych i ekonomicznych, dzięki którym możemy próbować przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom - podkreśla Emma Navarro, wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska. - Europejski Bank Inwestycyjny będzie zdecydowanie wspierać inicjatywy obywateli na rzecz bezpiecznej przyszłości. Cieszymy się, że tak wiele osób pragnie coś zrobić na rzecz klimatu i że staje się to dla nich częścią codziennego życia. Sukces odniesiemy jedynie wówczas, gdy będziemy wspólnie dążyć do jego osiągnięcia - dodaje.