5 lutego, w Urzędzie Gminy w Bliżynie podpisane zostały umowy z wykonawcami na termomodernizację oraz roboty budowlane 6 budynków użyteczności publicznej tj. szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Odrowążku, Sorbinie oraz Urzędu Gminy i remizy OSP w Bliżynie. Łączna wartość robót, które potrwają do końca listopada br. to 8.453.688,04 zł.

Podpisano umowy na termomodernizację 6 budynków użyteczności publicznej w gminie Bliżyn

Umowy ze strony gminy podpisali wójt Mariusz Walachnia, skarbnik gminy Beata Ozan w obecności kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska Katarzyny Cichockiej.

 

Inwestycje, które rozpoczną się lada dzień, finansowane będą dwutorowo. Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bliżyn, z wykorzystaniem OZE”, realizowany będzie ze środków EFRR w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Łączna wartość tego zadania to 5.255.772,92 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 4.228.705 zł, pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu gminy.

 

Druga część tych zadań inwestycyjnych to „Roboty budowlane w termomodernizowanych budynkach użyteczności publicznej”. Ich wartość to 3.197.915,12 złotych i w całości będzie pochodzić z budżetu gminy.

 

Celem całego projektu jest głęboka, kompleksowa modernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej, zmniejszająca zapotrzebowanie na energię o min. 30% oraz wpływająca na poprawę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zaprojektowane urządzenia oraz instalacje będą zgodne z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.

 

Inwestycja obejmować będzie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Przyjęte rozwiązania projektowe wynikają z opracowanych przez gminę audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej. Oprócz prac termomodernizacyjnych zostaną przeprowadzone kapitalne remonty we wszystkich budynkach, które gmina sfinansuje wyłącznie ze środków własnych.

 

źródło: blizyn.pl