Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało wytyczne do umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC). - W Polsce mamy bardzo duży potencjał rynku poprawy efektywności energetycznej - mówi Marek Tobiacelli z Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE).

Mamy bardzo duży potencjał rynku poprawy efektywności energetycznej

"Renowacja z gwarancją oszczędności EPC+", w którym KAPE pełniło rolę doradcy dla właścicieli budynków wielorodzinnych. Widzimy duży potencjał do rozwoju rynku projektów EPC, realizowanych w modelu ESCO - mówi Marek Tobiacelli, ekspert ds. energy perfomance contracts w KAPE. 

 

Jak dodaje, działania KAPE w projektach pilotażowych oraz ogłoszone niedawno wytyczne Ministerstwa Klimatu do umów o poprawę efektywności energetycznej, pozwoliły wypracować standaryzację procesu prowadzenia tego typu projektów, z uwzględnieniem obszaru technicznego, finansowego i prawnego oraz przepisów z nimi związanych. 

 

- W proponowanym modelu współpracy stawiamy na pełnienie roli supervisora projektów EPC, a z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie efektywności energetycznej, potwierdzamy instytucjom finansowym ewentualne ryzyka, które mogą wpływać na finansowanie projektów - zaznacza Marek Tobiacelli. 

 

Poprawa efektywności energetycznej priorytetem polityki klimatycznej UE


- Kancelaria od ponad 10 lat doradza przy projektach PPP i EPC, co zaowocowało realizacją kilkunastu przedsięwzięć z zakresu modernizacji energetycznej infrastruktury publicznej. Współpraca z KAPE umożliwia nam zaoferowanie jedynej tak kompleksowej usługi na rynku - stwierdził Rafał Cieślak, lider zespołu Kancelarii Cieślak.


Poprawa efektywności energetycznej stanowi jeden z priorytetów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, stosowne zapisy znajdują się w Europejskim Zielonym Ładzie, pakiecie klimatycznym Fit for 55 oraz planie RePower EU. 

 

Jednym z obszarów, które mają największy potencjał do poprawy wskaźników efektywności jest modernizacja budynków w sektorze publicznym, głownie poprzez obniżenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.


Podmioty publiczne wymagają zapewnienia szerokiego dostępu do możliwych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz profesjonalnego wsparcia, począwszy od identyfikacji możliwych inwestycji do realizacji przedsięwzięć aż po stały nadzór nad realizacją projektów. 

 

Koszt inwestycji spłacany jest z oszczędności energii


Umowa o poprawę efektywności energetycznej (EPC, Energy Performance Contract) polega na realizacji modernizacji, której celem jest uzyskanie gwarantowanego zmniejszenia zużycia energii.


W ramach kontraktu EPC podmiot publiczny spłaca koszt inwestycyjny w ratach w okresie wieloletnim , otrzymuje gwarancję uzyskania efektu energetycznego oraz monitorowanie i zarządzanie energią przez cały okres trwania umowy. Usługi te są zapewniane przez firmy typu ESCO (Energy Saving Company).


Wsparciem przy opracowywaniu projektów EPC są opublikowane 30 czerwca 2023 roku "Wytyczne MKiŚ do umów o poprawę efektywności energetycznej EPC", które szczegółowo opisują proces realizacji projektów EPC na każdym etapie realizacji inwestycji oraz zawierają gotowe wzorce umów dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacji oświetlenia ulicznego, zarządzania energią w modelu ESCO/EPC oraz klauzule umowne dla projektów hybrydowych oraz projektów o wartości powyżej 25 mln zł netto. 

 

Dzięki usłudze doradcy EPC beneficjenci otrzymają kompleksowe wsparcie od etapu przygotowania projektu (w tym analizy energetycznej, prawnej, finansowej oraz ryzyk), przez przeprowadzenie procedury wyboru firmy ESCO (udział w negocjacjach, przygotowanie dokumentacji przetargowej) aż po zarządzanie umową EPC w ramach wieloletniego kontraktu (w tym nadzór techniczny, prawny oraz kontroli gwarantowanych oszczędności). 

Prawidłowo skonstruowane umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC) przez podmioty publiczne nie wpływają na dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego.


W ramach świadczonych usług przez Facylitatora EPC, beneficjent może się ubiegać o pozyskanie świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. 

 

Źródło: wnp.pl