W ramach podkomisji stałej ds. finansów samorządowych, zajmującej się projektem zmian w prawie energetycznym w zakresie oświetlenia ulicznego, powstał 15–osobowy podzespół ekspertów, który ma przygotować dla posłów swoją wersję zmian prawa w tym zakresie.

Eksperci zajmą się sprawami oświetlenia ulicznego

W ramach podkomisji stałej ds. finansów samorządowych, zajmującej się projektem zmian w prawie energetycznym w zakresie oświetlenia ulicznego, powstał 15–osobowy podzespół ekspertów, który ma przygotować dla posłów swoją wersję zmian prawa w tym zakresie.

 

Początkowo, do prac w zespole - jak wynikało z przebiegu dzisiejszego posiedzenia podkomisji stałej ds. finansów samorządowych - zgłosiło się 13 ekspertów, ale w trakcie posiedzenia ten skład został poszerzony o 2 kolejne osoby.

 

Przewodniczącym podzespołu został Marek Wójcik, a w jego skład weszli m.in. Jan Frania - wiceprezes PGE Dystrybucja, Piotr Meler- prezes Energi Oświetlenie, Katarzyna Zalewska- Wojtuś - Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Maciej Szambelańczyk - kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr.

 

Bazowym materiałem dla prac ekspertów będzie projekt zmian w prawie energetycznym, przygotowany wcześniej przez podkomisję stałą ds. finansów samorządowych. Do rozwiązania jest wiele kwestii - m.in. zasad finansowania oświetlenia ulicznego, które nie są w ogóle uregulowane, albo są uregulowane niejednoznacznie i od lat wywołują spory pomiędzy samorządami oraz energetyką.

 

Źródło: wnp.pl