Ponad 80 proc. firm z europejskiego sektora przemysłowego przewiduje wzrost inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w perspektywie najbliższych 3 lat. Zachętą do realizacji takich projektów są potencjalne oszczędności kosztów i wzrost zysków. Natomiast bariery dla takich inwestycji to ograniczone środki finansowe i wyzwania związane z oceną korzyści biznesowych z projektów - wynika z ankiety przeprowadzonej przez DB Energy oraz we.conect.

Efektywność energetyczna: na to stawia polski przemysł

Z przedmiotowej ankiety wynika, że 41 proc. firm z sektora przemysłowego w Europie oczekuje ponad 20 proc. wzrostu inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w perspektywie najbliższych trzech lat.


DB Energy wskazuje, że w Polsce przemysł stawia m.in. na modernizacje sprężarkowni i instalacji sprężonego powietrza, odzysk ciepła, modernizacje instalacji chłodu, inwestycje w kogenerację i trigenerację.


Z przeprowadzonej ankiety wynika, że dla europejskiego przemysłu główne bariery inwestycji w efektywność energetyczną to ograniczone środki finansowe oraz wyzwania z oceną korzyści biznesowych wynikających z projektów.


Przedmiotowa ankieta została przeprowadzona w okresie lipiec-październik 2019. DB Energy to polska firma działająca na rynku efektywności energetycznej, a we.conect to organizator ener.CON Europe, europejskiej konferencji o efektywności energetycznej w branży przemysłowej.  Wyniki ankiety pokazały, że europejski przemysł chce inwestować w projekty poprawy efektywności energetycznej.


Zgodnie z uzyskanymi wynikami ankietowymi w perspektywie najbliższych trzech lat 29 proc. firm sektora przemysłowego spodziewa się 20-50 proc. wzrostu nakładów inwestycyjnych na projekty z zakresu efektywności energetycznej, a 12 proc. firm zakłada wzrost wydatków inwestycyjnych o więcej niż 50 proc.


W sumie oznacza to, że 41 proc. firm z sektora przemysłowego w Europie oczekuje ponad 20-proc. wzrostu inwestycji w poprawę efektywności energetycznej w perspektywie najbliższych trzech lat. Zarazem także 41 proc. ankietowanych wskazuje, że nakłady inwestycyjne wzrosną, jednak o mniej niż 20 proc. Natomiast tylko 6 proc. firm mówi o zmniejszeniu inwestycji w efektywność energetyczną.


DB Energy wskazuje, że podobny trend obserwowany jest od co najmniej czterech lat w Polsce, gdzie inwestycje w sektorze efektywności energetycznej wzrosły w tym okresie o kilkadziesiąt procent rok do roku, a obecnie coraz większą popularność zyskują bardziej efektywne formy zarządzania i finansowania projektów, takie jak m.in. w formule Esco ( podmiot typu Esco- Energy Service Company inwestuje w rozwiązania energooszczędne klienta, a ten spłaca koszty inwestycji z oszczędności).


DB Energy wskazuje, że w Polsce przemysł stawia w pierwszej kolejności na modernizacje sprężarkowni i instalacji sprężonego powietrza, odzysk ciepła, modernizacje instalacji chłodu, stosowanie sprężarek absorpcyjnych, inwestycje w kogenerację i trigenerację, modernizacje kotłowni, modernizacje napędów, oświetlenia, systemów odpylania i wentylacji.


Z przeprowadzonej ankiety wynika, że zachętą do realizacji projektów z obszaru efektywności energetycznej dla przemysłu w Europie są głównie potencjalne oszczędności kosztów energii i wzrost zysków oraz innowacje technologiczne ( po blisko 60 proc. wskazań).


Niemniej na uwagę zasługuje, że 35 proc. ankietowanych firm wskazywało również rosnącą świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju jako zachętę do inwestycji. Odpowiednio 29 proc. i 24 proc. firm podkreślało presję regulacyjną lub zaostrzające się przepisy dotyczące zużycia energii i emisji CO₂ jako czynniki motywujące do inwestycji w energooszczędność. Jedynie 12 proc. wskazywało zmienność cen energii jako zachętę do inwestycji w efektywność energetyczną.


- W Polsce potencjał redukcji kosztów to główny czynnik motywujący inwestycje energetyczne w przemyśle- powiedział Piotr Danielski, wiceprezes DB Energy.


Barierą dla inwestycji w efektywność energetyczną dla europejskiego przemysłu, jak pokazały wyniki przedmiotowej ankiety, są ograniczone środki finansowe oraz wyzwania z oceną korzyści biznesowych wynikających z projektów energooszczędnych ( po 41 proc. wskazań ankietowanych firm). Barier dla inwestycji z obszaru efektywności energetycznej nie widzi 18 proc. ankietowanych.


Za najlepsze międzynarodowe i krajowe wytyczne prawne dla rozwoju strategii inwestycyjnej w obszarze efektywności energetycznej ankietowani (42 proc.) wskazywali klimatyczne Porozumienie Paryskie. Krajowe cele redukcji dwutlenku węgla to kolejny miernik ważny dla planowania takich strategii inwestycyjnych – tak uważa prawie 30 proc. ankietowanych przedstawicieli przemysłu.


DB Energy uważa, że w Polsce zaostrzająca się presja regulacyjna jest jednym z ważnych czynników wpływających na decyzje o inwestycjach w poprawę efektywności energetycznej jednak przeważają czynniki finansowe.


Źródło: wnp.pl