Gmina Stawiski w województwie podlaskim zostanie wyposażona w nowoczesne oświetlenie drogowe. Projekt modernizacji z wykorzystaniem technologii LED wykona oraz sfinansuje CEZ ESCO Polska. Koszty realizacji będą następnie spłacane przez gminę ze środków uzyskanych dzięki zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia.

CEZ ESCO Polska zawarło umowę na modernizację oświetlenia w gminie Stawiski

- To już kolejna modernizacja oświetlenia publicznego, realizowana przez CEZ ESCO Polska. Dzięki bogatemu doświadczeniu, zdobytemu zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach, gwarantujemy rzetelne, profesjonalne przeprowadzenie powierzanych nam projektów – stwierdził Jaromir Pečonka, prezes zarządu CEZ ESCO Polska.

 

Jaśniejsze ulice dzięki energooszczędnemu oświetleniu

 

Na terenie gminy Stawiski zostanie wymienionych 780 sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED. Zainstalowanych będzie dodatkowo ponad 240 nowych punktów świetlnych. CEZ ESCO Polska przeprowadzi również inwentaryzację istniejących linii zasilających oraz – w razie potrzeby – zajmie się ich wymianą.

 

- Zastosowanie technologii LED znacznie zredukuje wydatki na energię elektryczną, zużywaną przez oświetlenie. Dzięki spłacie inwestycji z oszczędności uzyskanych w wyniku zmniejszenia poboru energii, projekt zrealizujemy bez obciążeń dla gminnego budżetu – podkreśla Krzysztof Rafałowski, burmistrz Stawisk. – Nowoczesne, bardziej efektywne oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg. Modernizacja oznacza zatem korzyści dla wszystkich mieszkańców naszej gminy – podkreśla.

 

Pełna obsługa projektu

 

Oprócz przygotowania, wdrożenia i sfinansowania modernizacji oświetlenia w gminie Stawiski, CEZ ESCO Polska zapewni również dodatkowe usługi związane z projektem, obejmujące pozyskanie wszelkich zgód na wykonanie prac.