Władze województwa zdecydowały przeznaczyć blisko 128 milionów zł na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, głównie szkół i przychodni. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20.

Świętokrzyskie: prawie 128 mln zł na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej

Na ogłoszony przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski konkurs wpłynęły 83 wnioski z czego 53 otrzymały wymaganą minimalną liczbę punktów i przeszły pomyślną weryfikację. Dzięki przyznanym w ramach konkursu dotacjom wartość wszystkich inwestycji, które zostaną zrealizowane, to ponad 166 milionów zł.

 

Największe dofinansowanie, 9,5 miliona zł, otrzymała gmina Łoniów w powiecie sandomierskim. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizacje 10 obiektów użyteczności publicznej: szkół w Świniarach, Sulisławicach, Łążku, Łoniowie i Gieraszowicach, ośrodków zdrowia w Sulisławicach i Świniarach, budynku OSP w Gieraszowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Chodkowie Starym i Urzędu Gminy w Łoniowie.

 

Gmina Kluczewsko w powiecie włoszczowskim przeznaczy otrzymane 4,3 mln zł na termomodernizację trzech szkolnych budynków w Kluczewsku, Dobromierzu i Komornikach. Zakres robót obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych, piwnic, stropów poddasza, wymianę pieców na peletowe, instalacji grzewczej, oświetlenia na energooszczędne i stolarki okiennej. Zamontowane zostaną również panele fotowoltaiczne i pompy ciepła.

 

W ramach programu "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym" ogłoszony będzie jeszcze jeden, ostatni konkurs. Jego termin przewidziany jest na czwarty kwartał tego roku.