Współpraca przy realizacji strategii energetycznej Miasta Poznań - to główny cel podpisanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania Bartosza Gussa i Rektora Politechniki Poznańskiej Tomasza Łodygowskiego porozumienia o współpracy.

Poznań nawiązało współpracę z Politechniką Poznańską przy realizacji strategii energetycznej

- Celem miasta jest ciągła poprawa efektywności energetycznej - mówi Bartosz Guss - Politechnika Poznańska od wielu lat zajmuje się tymi zagadnieniami, prowadząc prace o charakterze rozwojowym. Miasto postanowiło skorzystać z doświadczenia jednej z najlepszych placówek naukowo-dydaktycznych w Polsce, czego skutkiem jest podpisane dzisiaj porozumienie.


Strony porozumienia zamierzają realizować wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, które następnie będą wdrażane w systemie energetycznym Poznania. Pozwoli to na przetestowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w strukturze miejskiej.

 

Poznański urząd będzie również korzystał z doradztwa Politechniki Poznańskiej przy realizacji projektów wspierających efektywność energetyczną. Innym wymiernym efektem porozumienia będzie wspólne organizowanie szkoleń, kursów, konferencji naukowych oraz praktyk zawodowych dla studentów Politechniki


Realizacja założonych celów przyniesie korzyści każdej ze stron. Politechnika Poznańska zyska możliwość przetestowania nowych rozwiązań w strukturze miejskiej, a Miasto Poznań, poprzez wykorzystywanie innowacyjnych metod zwiększających efektywność energetyczną, wykona kolejny krok w kierunku Smart City.

 

źródło: poznan.pl