Pocysterski klasztor w Trzebnicy ma nowe, proekologiczne źródło ogrzewania. Ciepło z ziemi dla zabytkowego, barokowego budynku dostarczą trzy pompy ciepła i kocioł gazowy. Nowe inwestycje wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pompy ciepła ogrzeją zabytkowy klasztor w Trzebnicy

- Inwestycje zmniejszą emisję gazu cieplarnianego CO2 o ponad 200 ton w ciągu roku - mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

 

Do ogrzania jest niebagatelna powierzchnia tego kompleksu budynków, która wynosi ponad 23 tys. m2. Łączna głębokość 27 odwiertów wykonanych na potrzeby proekologicznych instalacji wyniosła ponad 4 km. Moc gruntowych pomp ciepła to ponad 250 kW. W maszynowni w piwnicach klasztornych zamontowano specjalny zbiornik na ogrzaną wodę. Instalacje wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii zastąpią część starych, wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe. Klasztorna kotłownia gazowa została zmodernizowana.

 

- Zamontowano w niej nowy kocioł kondensacyjny, który będzie wspomagał pracę pomp ciepła w najzimniejszych miesiącach roku - mówi Bartłomiej Wiązowski, Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu.Wsparcie z Funduszu na nowoczesne inwestycje w zabytkowym klasztorze wyniosło 1,2 mln złotych.

 

 

Zespół dawnego opactwa Cysterek w Trzebnicy, którego częścią jest późnobarokowy klasztor jest Pomnikiem Historii, czyli zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla kultury Polski. To jeden z największych budynków klasztornych w Europie Środkowej. Należy on do najpiękniejszych zabytków architektonicznych Dolnego Śląska.

 

Źródło: wfosigw.wroclaw.pl