Ponad 36, 8 mln zł dofinansowania unijnego otrzymało łącznie 19 gminy z województwa świętokrzyskiego na modernizację oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Podpisano pierwsze umowy dofinansowujące modernizację oświetlenia ulicznego w woj. świętokrzyskim

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik uroczyście podpisali pierwsze umowy na dofinansowanie projektów z przedstawicielami Gmin.


W ramach Działania 3. 4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dofinansowanie unijne otrzymało 19 projektów na łączną kwotę ponad 36, 8 mln zł. Wartość całkowita wszystkich projektów to ponad 44, 6 mln zł.


Wśród beneficjentów znalazły się Gminy: Fałków, Imielno, Klimontów, Krasocin, Łagów, Małogoszcz, Morawica, Nagłowice, Oleśnica, Połaniec, Wiślica, Opatów, Sandomierz, Mirzec, Lipnik, Bałtów, Kunów, Działoszyce, Bogoria.


Głównym celem projektów jest poprawa jakości powietrza na terenie województwa poprzez redukcję zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności energii elektrycznej pochodzącej z użytku oświetlenia ulicznego. Projekty zakładają modernizację i montaż w sumie 22 677 sztuk opraw oświetleniowych oraz systemów inteligentnego sterowania.


Dzięki wymianie opraw oświetleniowych ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w 19 gminach wyniesie 9 451,48 MWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 7 629,29 (ton równoważnika CO2). Projekty obejmą swoim zasięgiem 399 miejscowości.

 

 

źródło: www.swietokrzyskie.pro