6 kwietnia 2018 r. miało miejsce uroczyste oddanie do użytkowania nowego gmachu Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. To pierwsza inwestycja zrealizowana w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, gdzie stronę publiczną reprezentuje Skarb Państwa, a nie samorząd.

Pierwszy rządowy projekt PPP oddany do użytkowania

"Budowa nowej siedziby dla Sądu Rejonowego w Nowym Sączu stanowi dla partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce najlepszą wizytówkę. Inwestycje realizowano bez zastrzeżeń, czego najlepszym dowodem jest oddanie obiektu do użytkowania na pół roku przed planowanym terminem" – powiedział obecny na uroczystości Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

 

Budynek, miejsce pracy dla 220 osób, to 18 sal rozpraw, okazały hol, 4 kondygnacje naziemne i parking podziemny, nowoczesne rozwiązania technologiczne, efektywność energetyczna. Oznacza to, że w Nowym Sączu powstał jeden z najnowocześniejszych sądów w Polsce.

 

Projekt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu w ramach PPP realizowany jest przez firmę Warbud S.A., przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz pod nadzorem Banku Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwa Sprawiedliwości. Łączna kwota inwestycji to 130 mln zł. Partner prywatny, którym jest spółka należąca do Warbud S.A., przez 20 lat będzie właścicielem budynku, a partner publiczny w formie opłaty za dostępność będzie spłacał inwestycję. Po upływie tego okresu obiekt zostanie przekazany nieodpłatnie na własność Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

 

Wkładem własnym podmiotu publicznego w realizację przedsięwzięcia jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa. Z kolei partner prywatny zapewnia specjalistyczną wiedzę dotyczącą przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, utrzymanie i zarządzanie obiektem, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz sfinansowanie inwestycji.

 

"Wspólne działania sektora prywatnego i publicznego z zakresu infrastruktury, takie jak budowa i utrzymanie szkół, urzędów, dróg czy autostrad mają większe szansę na powodzenie. PPP sprawia, że administracja może wyjść z roli „zamawiającego”, a firmy z roli „wykonawców”, tak aby jedni i drudzy stali się przede wszystkim „partnerami” i realizowali kolejne inwestycje lub rozwijali nowe usługi publiczne" – dodał Witold Słowik.

 

źródło: miir.gov.pl