Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi analizy mające na celu wypracowanie rozwiązań legislacyjnych, które będą wspierać rozwój klastrów energii. - Przygotowano takie zachęty, by opłacało się być jego uczestnikiem - mówi WNP.PL Marcin Ścigan, dyrektor departamentu odnawialnych źródeł energii w MKiŚ.

Klastry energii - reaktywacja. Ministerstwo zapowiada zachęty

W "Polityce energetycznej Polski do 2040 r." zapisano, że do 2030 r. w Polsce ma powstać do 300 samobilansujących się obszarów, które mogą być oparte m.in. na klastrach energii.

 

- Zgodnie z PEP2040 rozwój idei klastrów energii prowadzi do stabilnych dostaw energii i samowystarczalności energetycznej na poziomie powiatu, gminy czy pojedynczej miejscowości. Ich skuteczność zależy od racjonalnego i efektywnego wykorzystania lokalnego potencjału innowacji i przedsiębiorczości w tym obszarze, także tej o charakterze społecznym. Docelowo klastry stanowią jedną z odpowiedzi na wykorzystanie OZE bez zakłóceń pracy systemu energetycznego - mówi WNP.PL Marcin Ścigan, dyrektor departamentu odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

 

Rozwiązania przyjazne klastrom

Ścigan przypomina, że w latach 2017-2018 przeprowadzono dwa konkursy dla klastrów energii, w ramach których wyłoniono 66 najciekawszych inicjatyw z całego kraju, którym przyznano Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. 

 

- Na bazie doświadczeń powyższych projektów realizowane są analizy oraz badania służące wypracowaniu przyjaznych i zasadnych uwarunkowań prawnych. Analizy prowadzone w Ministerstwie Klimatu i Środowiska mają na celu wypracowywanie rozwiązań, które sprzyjać będą rozwojowi klastrów jako jednego z ważnych elementów transformacji energetycznej w Polsce - zapewnia Marcin Ścigan.

 

Zwraca uwagę, że istotne jest, by te rozwiązania zapewniały możliwości szybkiego rozwoju rynku klastrów, który będzie prowadził do zbudowania kompetencji niezbędnych w zapewnieniu ich aktywnej roli na rynku energii. 

 

- W efekcie pobudzony zostanie potencjał wprowadzania innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wysoki poziom autokonsumpcji energii klastrów w oparciu o zindywidualizowane modele biznesowe - przekonuje Marcin Ścigan.

 

Definicje, preferencje, rejestr

Te prace mają przełożyć się na konkretne zmiany legislacyjne. Przygotowano zachęty, by opłacało się być uczestnikiem klastra. 

 

- Pracujemy nad legislacją, która wzmocni ich rolę i stworzy odpowiednie preferencje. Głównym celem nowych rozwiązań jest zniesienie barier dla rozwoju lokalnej energetyki rozwijanej w ramach klastrów energii. Planujemy wprowadzenie zmiany w definicji klastra energii, które mają za zadanie usunąć wątpliwości interpretacyjne - dodaje Marcin Ścigan.

 

Doprecyzowany zostanie również zakres podmiotowy i przedmiotowy działalności klastra energii oraz wskazane będą kluczowe elementy porozumienia tworzącego klaster energii, jak również określone zasady współpracy klastra energii z OSD.

 

- Chcemy również zaproponować wprowadzenie rejestru klastrów energii, prowadzonego przez Prezesa URE. Znajdą się w nim klastry energii spełniające wymagania ustawy - wskazuje Marcin Ścigan.

 

Duże źródła odnawialne i klastry

Obserwujemy silny rozwój krajowego rynku dużych projektów fotowoltaicznych. Wkrótce nastąpi zapewne powrót do rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Mogą pojawić się obawy, że inwestorzy  skupią się na tych dużych projektach i nie będą chcieli angażować się w klastry energii.

 

- Klastry energii nie są działalnością konkurencyjną wobec dużych projektów fotowoltaicznych oraz energetyki wiatrowej na lądzie. Dynamika rynku energii jest ogromna. Zainteresowanie odnawialnymi źródłami rośnie i to nas bardzo cieszy, tym bardziej, że poszczególne technologie nie wykluczają się. Dlatego też ważne jest, aby oba te segmenty rozwijały się równolegle. To jest właśnie ogromna zaleta OZE i jeden z elementów ich szybkiego rozwoju - podkreśla Marcin Ścigan.

 

Zwraca uwagę, że fotowoltaika jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią OZE. Przed nami nowe rozwiązania legislacyjne dla wiatru na lądzie.

 

Bezpieczeństwo energetyczne - na miejscu

- Bezpieczeństwo zarządzane lokalnie to dla nas bardzo ważny kierunek. Dlatego coraz większą rolę będzie odgrywać energetyka rozproszona. Zgodnie z PEP 2040 zakładamy do 2030 r. ok. pięciokrotny wzrost liczby prosumentów i zwiększenie do 300 liczby obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym. Tutaj właśnie widzimy bardzo ważną rolę klastrów energii. To także szansa na nowe inwestycje i projekty - podkreśla Marcin Ścigan.

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi na bieżąco dialog z przedstawicielami klastrów energii, a także z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, w celu wypracowania rozwiązań służących rozwojowi klastrów energii w Polsce.

 

 

Źródło: wnp.pl