Poprawa efektywności energetycznej przy suszeniu osłonek kolagenowych będzie efektem dofinansowania przez NFOŚiGW kwotą 3,9 mln zł inwestycji firmy Fabios, o całkowitej wartości około 11,1 mln zł.

Inwestycja Fabios z dofinansowaniem z NFOŚiGW

Dotacja NFOŚiGW w wysokości 3,9 mln zł dla przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej procesu suszenia osłonki poprzez zastosowanie kompaktowego zespołu stacji przygotowania powietrza z palnikiem gazowym” została potwierdzona umową 10 stycznia 2019 r. Podpisali ją wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski i prezes zarządu Fabios Marek Kural.


Fabios jest wytwórcą rozmaitego typu osłonek białkowych, które wykorzystywane są głównie w przemyśle mięsnym, przy produkcji wyrobów wędliniarskich. Służą one również jako opakowania do innych przetworów spożywczych. Przedsiębiorstwo funkcjonuje na polskim rynku nieprzerwanie od 43 lat.


W ramach wskazanego na wstępie projektu Fabios zainstaluje kompaktowy zespół stacji przygotowania powietrza z palnikiem gazowym wraz z rekuperatorowym odzyskiem ciepła. Zespół przygotowania powietrza zostanie wdrożony na trzech istniejących liniach suszarniczych.


Zakres prac modernizacyjnych obejmie wykonanie rurociągu gazowego, fundamentów i konstrukcji pod centrale, nowych kanałów wentylacyjnych, stacji przygotowania powietrza wraz z automatyką, instalacji zasilania elektrycznego dla nowych elementów linii. Całkowity koszt realizacji innowacji oszacowano na ok. 11,1 mln zł, a dotacja z NFOŚiGW wyniesie ok. 3,9 mln zł.


Na efekt ekologiczny przedsięwzięcia złoży się zaoszczędzenie energii końcowej (będącej sumą energii elektrycznej końcowej i cieplnej końcowej) o 6647 MWh/rok. Zmniejszy się również emisja dwutlenku węgla o 1134 Mg/rok, przy założeniu produkcji w pierwszym pełnym roku działania instalacji na poziomie 5 525 497 kg masy rocznie.

 


źródło: wnp.pl