Erbud podpisał umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 4 w Lublinie na wykonanie prac termomodernizacyjnych. Wartość kontraktu wynosi 45,41 mln złotych brutto, czyli 36,9 mln zł netto. Termin realizacji wyznaczono na czerwiec 2021 r.

Erbud wykona termomodernizację szpitala w Lublinie

Prace termomodernizacyjne będą prowadzone w głównym budynku szpitala oraz budynku polikliniki, a ich celem jest poprawa efektywności energetycznej szpitala.


W ramach projektu Erbud wykona modernizację systemu ogrzewania, docieplenie stropodachów i dachów, modernizację systemu przygotowania ciepłej wody, modernizację instalacji oświetleniowej, docieplenie wszystkich ścian  i stropów zewnętrznych, wymianę części okien i drzwi oraz elementy zagospodarowania terenu.


Zamontowana zostanie także instalacja fotowoltaiczna.


Budowę zrealizuje rzeszowski oddział spółki Erbud.


Grupa kapitałowa Erbud to jedna z największych polskich grup budowlanych. Istnieje od 1990 roku. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym


i energetycznym. Rocznie realizuje projekty o wartości około 2 mld zł.

 


źródło: wnp.pl