W opracowanym przez Instytut Energetyki Odnawialnej raporcie, którego partnerem były firmy CEZ Polska oraz OEM Energy, punktem wyjścia do szerszej analizy rynku fotowoltaiki stały się modele biznesowej działalności firm działających na polskim rynku: systemie prosumenckim, systemie autoproducenta biznesowego oraz systemie aukcyjnym. Zasadniczo jednak najwięcej uwagi w materiale poświęca się modelowi aukcyjnemu jako najbardziej obecnie perspektywicznemu.

CEZ ESCO Polska i OEM Energy partnerami szóstej edycji raportu IEO

Publikacja przedstawia sytuacje na rynku projektów PV oraz plan rozwoju OZE zgodny z aktualnymi trendami oraz planami rządu co do tegorocznych aukcji OZE, wg którego w 2020 roku moc zainstalowana w fotowoltaice może wynieść 1,2 GW w tym 750 MW w PV jeszcze z tegorocznej aukcji OZE. Dodatkowo nakreśla scenariusz wzmocnienia wsparcia, który zakłada, że w 2020 r. łączna moc w fotowoltaice może wynieść nawet 3,2 GW – co wymagałoby dodatkowych 2 GW źródeł fotowoltaicznych (może to zostać osiągnięte dzięki przeprowadzeniu dodatkowej aukcji interwencyjnej oraz wprowadzeniu wsparcia dla fotowoltaicznych instalacji prosumenckich), próbując odpowiedzieć na pytanie na ile jest to realne do realizacji.


Pełna wersja raportu dostępna jest na https://ieo.pl/pl/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2018.