NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków o dotacje na działania związane z poprawą efektywności energetycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej. Do podziału jest aż 900 mln zł.

900 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabory na dofinansowanie projektów poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE).

 

W przypadku inwestycji w budynkach zabytkowych, do naboru mogą przystąpić państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, w tym szpitale i przychodnie. W przypadku budynków mieszanych i nie będących zabytkami o dotacje mogą ubiegać się tylko państwowe jednostki budżetowe.

 

Dotacje będą przyznawane na inwestycje dotyczące m.in. ocieplenia budynków, wykorzystania technologii odzysku ciepła, przyłączenia do sieci ciepłowniczej, instalacji OZE, wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne oraz modernizacji systemów wentylacji i klimatyzacji.

 

Wspierane będą także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli projekty realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym unijnej strategii Fali Renowacji. Dotyczy to w szczególności rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia powierzchni zielonych i rozwoju elektromobilności, np. punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Możliwy będzie też montaż urządzeń do magazynowania energii oraz infrastruktury związanej z dostępnością, w tym podjazdów dla osób niepełnosprawnych. W projekcie możliwe jest także sfinansowanie wydatków na podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej. 

 

Wszystkie prace muszą zostać zrealizowane do końca 2029 roku. Obowiązująca wersja Szczegółowego opisu priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania FENX.01.01. Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niekonkurencyjnego sposobu wyboru jest zidentyfikowanie jednostki przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

 

źródło: gov.pl/web/nfosigw/