Firmy produkcyjne, planujące zwiększyć efektywność lub rozszerzające swoją działalność niejednokrotnie stają przed koniecznością modernizacji lub budowy nowych urządzeń energetycznych. Z uwagi na bardzo wyspecjalizowany charakter prowadzonej działalności często trudno im znaleźć przykłady dobrych praktyk w tych obszarach bezpośrednio na rynku. Współpraca z doświadczoną firmą oferującą usługi ESCO może zapewnić im dostęp do najnowocześniejszych technologii i eksperckiego know-how oraz zagwarantować realizację pierwotnych założeń wynikających z celów biznesowych.

Oszczędności w formule ESCO dla przedsiębiorstw

Szeroki wachlarz możliwości

 

Pod etykietą budowy urządzeń energetycznych kryje się szeroki wachlarz usług projektowo-instalacyjnych dedykowanych przedsiębiorstwom przemysłowym zużywającym różnego rodzaju media. Zadaniem firmy działającej w formule ESCO jest opracowanie indywidualnych narzędzi zmierzających do zagwarantowanego obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zapewnienia całości lub części środków potrzebnych na realizację inwestycji.

 

Prace inwestycyjne mogą objąć m.in. obszar sieci ciepłowniczej (instalacje preizolowane, rurociągi), stacje przesyłowe i wymienniki ciepła, ale także wszelkie związane z tym układy budowlane i technologiczne – systemy rozprowadzania wody, instalacje do uzdatniania wody, stacje pomp, urządzenia gazowe, urządzenia do akumulacji i odzysku energii, instalacje klimatyzacji i wentylacji, urządzenia techniczne związane z produkcją i dystrybucją powietrza oraz innymi, powiązanymi elementami technicznymi. W zakresie usług ESCO wchodzą również własne źródła ciepła, systemy chłodzenia budynku, panele słoneczne (termiczne oraz produkujące energię elektryczną) i inteligentne systemy sterowania i zarządzania energetycznego.

 

Formuła ESCO umożliwia wdrożenie rozwiązań dopasowanych do potrzeb i indywidualnych wymagań Klienta. Przykładem tego typu realizacji może być budowa własnej jednostki kogeneracyjnej. Jest to idealne rozwiązanie dla firm zużywających duże ilości ciepła lub chłodu, czy też dla tych, które borykają się z problemem niewystarczających dostaw energii z sieci dystrybucyjnej.

 

Serwis i konserwacja

 

Firmy ESCO oferują nie tylko modernizację czy budowę urządzeń i instalacji energetycznych, ale mogą zapewnić również serwis i bieżąca obsługę. Usługa ta może dotyczyć także innych technologii produkcyjnych i nieprodukcyjnych, łącznie z oczyszczalniami ścieków, systemami do produkcji i dystrybucji sprzężonego powietrza oraz pozostałymi instalacjami wykorzystywanymi w danym przedsiębiorstwie.

 

Klient może liczyć na efektywne zarządzanie wszystkimi urządzeniami, na każdym poziomie eksploatacji, począwszy od przeprowadzania podstawowych działań obsługowych, napraw, poprzez obsługę serwisową, kontrole i okresowe badania techniczne, na dostawie części zamiennych skończywszy.

 

Rozwiązania ESCO w czeskim browarze

 

O tym, że rozwiązania ESCO dotyczą nie tylko urządzeń energetycznych, świadczy przykład czeskiego Browaru Velké Popovice, w którym firma ESCO wybudowała nowe źródło sprężonego powietrza. Rozwiązało to problem zwiększenia jego produkcji, w związku ze wzrostem produkcji słodu i piwa. Jednocześnie zakład uniknął konieczności inwestowania środków w technologie wspierające (pozaprodukcyjne).

 

W trakcie budowy przedsiębiorstwo pracowało przy wykorzystaniu pełnych mocy produkcyjnych, przestrzegając surowych norm dotyczących przemysłu spożywczego, bez jakichkolwiek przerw w produkcji. Przez cały okres umowy z firmą ESCO urządzenia są objęte okresowymi badaniami technicznymi, serwisem, monitoringiem i bieżącą kontrolą stanu technicznego.

 

Oszczędności w lecie

 

W przypadku czeskiej Elektrowni Dětmarovice w okresie letnim wszystkie bloki produkcyjne przestawiane są na tryb rezerwowy. Ciepło niezbędne do podgrzania wody użytkowej, dzięki wybudowaniu dodatkowej kotłowni na gaz ziemny, jest produkowane efektywniej i taniej. Mała jednostka zrealizowana w rekordowym terminie czterech miesięcy w zupełności zaspokaja potrzemy miast Orlova i Bohumín poza sezonem zimowym, stanowiąc jednocześnie przykład modelowego rozwiązania zgodnego z założeniami efektywności energetycznej.