Prezydent Słupska Robert Biedroń i Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland, zapowiedzieli podpisanie porozumienia na rzecz rozwoju inteligentnych miast.

Słupsk i Danfoss zapowiadają współpracę ws. inteligentnych miast

Grupa Danfoss kooperuje już z władzami Grodziska Mazowieckiego. W grodziskich szkołach Danfoss przeprowadził akcję edukacyjną dla uczniów pod nazwą Dni Energii, czyli lekcje i warsztaty, uczące najmłodszych jak oszczędzać energię w codziennym życiu. Planowane są także podobne działania edukacyjne skierowane do starszych mieszkańców.
 
Dla Słupska kontakty z Danfossem nie są pierwszymi kontaktami z biznesem w zakresie rozwoju miasta.

 

W listopadzie 2016 r. Robert Biedroń i Anna Pawlak-Kuliga, prezes Ikei w Polsce, podpisali deklarację współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju. W ramach umowy Ikea przekazała 5 tys. żarówek LED, które zostało zainstalowanych w ok. 62 mieszkaniach komunalnych oraz w kilkunastu szkołach i przedszkolach.

 

Zawarte porozumienie przewiduje ponadto m.in. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialnej produkcji, konsumpcji i promowania zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym.

 

Założona także ograniczanie ubóstwa energetycznego poprzez działania na rzecz ograniczania kosztów energii ponoszonych przez mieszkańców oraz wspierania energooszczędnych rozwiązań i zachowań promujących odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych.

 

Do tej pory jest to jedyna taka umowa podpisana przez grupę Ikea w Polsce.

 

Słupsk prowadzi także inne działania zwiększające świadomość energetyczną mieszkańców.

 

Źródło:  wnp.pl