Odnawialne źródła energii mają ogromne znaczenie dla poprawy jakości powietrza w Polsce. Warto więc poprzeć nowelizację ustawy o OZE, która pozwoli na rozwinięcie produkcji czystej energii i przyspieszy walkę ze smogiem oraz innymi zanieczyszczeniami. Pozytywne zmiany wymagają zaangażowania nas wszystkich. Liczy się każdy głos poparcia.

Poprzyj zieloną energię, oddychaj czystym powietrzem

Jakość powietrza w Polsce dramatycznie spada. Dane Europejskiej Agencji Środowiska wskazują, że spośród 50 najbardziej skażonych miast Unii Europejskiej aż 33 znajdują się w Polsce. Głównym winowajcą jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z domowych kotłów i pieców.

 

Wydobywające się z kominów związki chemiczne i pyły w połączeniu ze znaczną wilgotnością powietrza i brakiem wiatru tworzą smog.

 

W 2013 roku WHO zaliczyła pyły zawieszone do kancerogenów, uznając, że mają one istotny wpływ na zwiększenie zachorowalności na raka płuc. Według szacunków WHO, w 2014 roku doprowadziły one do przedwczesnej śmierci blisko 428 tys. osób. W Polsce choroby dróg oddechowych, wywołane fatalnej jakości powietrzem, przyczyniają się do zgonu około 45-50 tys. osób rocznie. W produkcji np. czystego ciepła pochodzącego z biogazowni lub prądu z energii wiatru, wody lub słońca nie dochodzi do wytwarzania szkodliwych związków chemicznych niszczących środowisko i zdrowie ludzi. Na przykład każda MWh energii wyprodukowana przez farmy wiatrowe powoduje uniknięcie emisji około 950 kg dwutlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłów. Do 2035 roku dzięki energetyce odnawialnej możemy zmniejszyć emisję CO2 nawet o 25 mln ton rocznie.

 

Projekt nowelizacji ustawy o OZE, który został uchwalony przez Radę Ministrów, to ważny krok w dobrym kierunku.

 

Przyłącz się do akcji i podpisz list poparcia dla nowelizacji ustawy o OZE na http://popieramoze.pl/